Ontgroening in Frankrijk verboden

non au bizutageGeorganiseerde ontgroening is in Frankrijk bij wet verboden. Was u gedurende de maand september in een van de grote (universiteits)steden in Frankrijk, dan hebt u ze misschien gezien: groepen eerstejaars-studenten die onder het meel of onder de verf, aangevoerd door ouderejaars, door de stad liepen. Blijven de activiteiten beperkt tot goedmoedige spelletjes zonder aanwijsbare pressie of machtsuitoefening, dan worden ze oogluikend toegelaten. Er zijn echter gevallen waarbij een aangifte tot 6 maanden gevangenisstraf en 7 500 euro boete hebben geleid.

Volgens een wet uit 1998 die de ontgroening verbiedt, is de definitie van ontgroening, in het Frans Bizutage, een handeling waarbij iemand een persoon, wel of niet tegen diens wil, vernederende of onterende handelingen laat verrichten of ondergaan, in een situatie die gelieerd is aan het onderwijs. Wanneer wordt tegengeworpen dat het slachtoffer geen ‘nee’ gezegd heeft, wordt rekening gehouden met het feit dat ontgroeningssituaties vaak in een sfeer van alcoholmisbruik plaatsvinden en het beoordelingsvermogen van het slachtoffer verminderd is.

Komt het tot aangifte, dan zijn niet alleen de ontgroeners, les bizuteurs, aansprakelijk, maar ook iedereen die de situatie heeft laten gebeuren en zwijgend heeft toegekeken. Ieder jaar meldt het ministerie aan de onderwijsinstellingen dat ontgroening verboden is. Als er toch ontgroeningen plaatsvinden, komt dat vaak doordat de leiding van een onderwijsinstelling niet goed heeft opgelet. De onderwijsinstellingen kunnen interne sancties toepassen, tot uitsluiting aan toe. Komt het tot een wettelijke vervolging en veroordeling, dan heeft de dader een strafblad.

Ondanks het verbod komt ontgroening nog steeds voor. Er zijn ook dit jaar weer excessen gesignaleerd van fysiek geweld en zelfs verminking tot seksuele vernederingen. Aangifte kan rechtstreeks gedaan worden bij de leiding van de onderwijsinstelling. Ook is er het comite national contre le bizutage waar de ontgroening gemeld kan worden. Aangifte krijgt daarmee meer gewicht. Dit comite kan eventueel ook helpen bij de aangifte en zo wordt voorkomen dat de zaak in de doofpot wordt gestopt.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account