Onderzoek: Franse toeristenindustrie moet zich niet uit de markt prijzen

toerisme

De concurrentiekracht van Frankrijk op toerismegebied is wereldwijd gezakt van de derde naar de zevende plaats, voornamelijk als gevolg van de zwakke politieke ondersteuning voor deze voor de Franse werkgelegenheid zo belangrijke sector. Volgens onderzoek van het Wereld Economie Forum is Duitsland Frankrijk hierin voorbijgestreefd. Frankrijk blijft getalsmatig wel de eerste bestemming voor het aantal buitenlandse bezoekers (meer dan 81 miljoen vorig jaar) en is nummer drie bij de omzet uit toerisme (€ 54,5 miljard) na de Verenigde Staten en Spanje.

In het tweejaarlijkse onderzoek van het Wereld Economie Forum naar de ontwikkeling van het toerisme in de wereld, blijkt dat Frankrijk duurder is geworden voor de toerist. Op het punt van de concurrentie staat Duitsland nu nummer één en Zwiterland op de tweede plaats. Als wordt gekeken naar de prioriteit die de overheden schenken aan de ontwikkeling van hun toerisme, komt Frankrijk wereldwijd op de 74e plaats. De Franse overheden lijken in deze tijd van economische crisis meer aandacht te schenken en middelen beschikbaar te stellen voor de industrie. Volgens het Forum zou een gezonde visie van de overheid op de toeristensector kunnen worden voor het scheppen van 300.000 tot 400.000 banen in de komende vijf jaar.

Het Franse hotelwezen en de horeca zeggen niet verbaasd te zijn over de conclusies van het forum, dat vaststelt dat de prijs/kwaliteitverhouding in Frankrijk door o.m. de hoge kosten van de infrastructuur en het fiscale systeem verslechtert. Ook het starre arbeidsrecht speelt een rol in de achteruitgang van de Franse concurrentiekracht. De arbeidskosten in Frankrijk verhinderen de ontwikkeling van de werkgelegenheid, in het bijzonder voor jongeren en laag opgeleiden. De OESO heeft dit laten weten aan de ministers van Financiën die onlangs waren voor een bijeenkomst van de G20. Het rapport van de OESO (Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling) naar de loonkosten in de 34 aangesloten landen en die van de grote opkomende markten als Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika en Indonesië meldt dat Frankrijk het minimumloon voor met name jongeren zou moeten verlagen.

Het land moet bovendien de druk van de sociale lasten en weinig doelmatige belastingen verlichten en publieke uitgaven terugdringen. De OESO pleit voor een verhoging van onroerendgoed- en erfbelastingen. Tevredenstellend noemt het rapport het akkoord dat is bereikt tussen werkgevers en vakbonden over enige versoepeling van de arbeidsmarkt. Er komen meer vaste arbeidscontracten en bij reorganisaties moet het gemakkelijker worden om personeel te ontslaan teneinde de overige werkgelegenheid te kunnen behouden. De hoge werkloosheidsuitkeringen moeten voorts aan banden worden gelegd.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account