Onderzoek: Frans spoorwegnet een van de beste van Europa

a TGVUit een onderzoek van de Boston Consulting Group (BCG) naar de kwaliteit van het spoorwegvervoer in 24 Europese landen, blijkt Frankrijk een tweede plaats te bezetten, Zwitserland staat op nummer één. Na Frankrijk komen in de groep van goed presterende spoorwegen nog Duitsland, Zweden en Oostenrijk. In de tweede groep zijn geklasseerd de landen waar de dienstverlening en het gebruik van het spoorwegnet gemiddeld van kwaliteit zijn: Finland, Groot-Brittannië, Nederland, Tsjechië, Spanje, België, Italië, Luxemburg en Noorwegen. In de derde groep bevinden zich de overige landen, waarvan de veiligheid van het treinverkeer onvoldoende is, zoals in Ierland, Slovenië, Roemenië en Polen. Bij het grote publiek krijgen vooral de stiptheid van het treinverkeer, de dienstverlening en het opgewassen zijn tegen slechte weersomstandigheden veel aandacht en geven reden tot zorg. Maar BCG wijst erop, dat de kwaliteit ook direct verband houdt met de publieke investeringen die een land zich getroost. Gebleken is dat Zwitserland met zijn best presterende spoorwegnet € 222 per jaar per inwoner aan de spoorwegen besteedt. In Frankrijk is dat € 70, in Duitsland € 80 en in Zweden € 86. Onderzocht is ook of de liberalisering van het railverkeer gevolgen heeft voor de kwaliteit van de prestaties. Gebleken is dat de grotere concurrentie nauwelijks invloed heeft en dat kwaliteitsverbetering hoofdzakelijk tot stand komt door hogere publieke uitgaven. Ook de scheiding van het beheer, een punt van discussie in Frankrijk, lijkt vrijwel geen relatie te hebben met de verbetering van de kwaliteit. De goed presterende landen hebben verschillende vormen van beheer, zoals in Nederland Pro Rail voor de infastructuur en NS voor de exploitatie. In Zwitersland is het beheer in één hand, in Frankrijk is het beheer van de infrastructuur in handen van een publiek orgaan, dat is verbonden met de SNCF en in Zweden zijn de twee taken volledig gescheiden.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account