Onderwijskrachten sluiten verzekeringen af tegen agressie

schoolgeweldBijna de helft van de Franse leerkrachten heeft een speciale verzekering afgesloten tegen agressie op de scholen. De maatschappij Maif onthulde dat 55% van de onderwijskrachten en de helft van leidinggevende en ondersteunende werkers in het onderwijs (samen 500.000 mensen) dit jaar bij de Rentrée deze speciale verzekering hebben afgesloten. Deze kan worden aangesproken bij ongelukken en bij daden van agressie, verbaal en fysiek. Eerdere verzekeringen op dit terrein dekten alleen de kosten van juridische bijstand, maar de nieuwe polis biedt een ruimere en directe bescherming. Voor € 40 per jaar kunnen de leerkrachten via de verzekering bij Maif rekenen op morele en psychologische hulp bij incidenten als ongelukken en geweldpleging en dekking van ziekenhuiskosten of verlies van inkomsten bij het verliezen van de baan. Ook advocaatkosten en die van persoonlijke bijstand worden bij conflicten vergoed. Een woordvoerder van de lerarenorganisatie SOS Education constateert dat geweld op en rond de scholen steeds vaker voorkomt, tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en onderwijzers. Sinds een jaar of tien is het respect op school verwaterd, onderwijskrachten kunnen zich niet meer beroepen op hun hiërarchische plek in het schoolleven. De overheid kent het probleem en zal nog dit jaar volwassen toezichthouders aanstellen in de scholen waar geweldpleging het meest voorkomt. Deze 500 APS (assistant chargé de prévention et de sécurité) zullen worden gestationeerd in de lastigste collèges en lycées. Deze werkers moeten voorkomen dat er geweldssituaties ontstaan en moeten conflicten in de kiem zien te smoren. Deze APS zitten niet achter hun bureau, maar vertoeven temidden van het schoolleven tussen leerlingen en schoolpersoneel. Zij zullen samenwerken met de al eerder aangestelde mobiele veiligheidsequipes die tussenbeide komt bij zeer hevige spanningen. De APS krijgen een opleiding van twee maanden, waarbij zij les krijgen in conflictbeheersing, het voorkomen van geweld en op de hoogte leren te zijn van de problemen van adolescenten.
(12.09.12)

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account