Onderwijshervormingen

collegesNa de Rentree 2016 zal op de colleges van Frankrijk een aantal ingrijpende onderwijshervormingen doorgevoerd. Minister van Onderwijs Najat Vallaud-Belkacem (nationaal onderwijs, hoger onderwijs en onderzoek) heeft vorige week haar speerpunten voor de onderwijshervormingen op het College (onderwijs van 11 tot 15 jaar) gepresenteerd. De aangekondigde maatregelen moeten bij de schoolrentree 2016 ingaan:

Een tweede vreemde taal zal aan het lessenpakket worden toegevoegd aan alle leerlingen vanaf de 5e (cinquieme – de tweede klas).

Er zal een persoonlijke begeleiding worden ingesteld voor de leerlingen (om te leren aantekeningen maken, een les te leren, huiswerk na te kijken, een tekst te begrijpen of op te stellen, etc.). In de eerste klas (die in Frankrijk de 6eme heet) krijgen leerlingen 3 uur per week persoonlijke begeleiding om de overgang tussen de lagere school en het college te vergemakkelijken. In de 2e, 3e en 4e klas (in Frankrijk de 5e, 4e en 3e klas) krijgen de leerlingen minimaal een uur per week persoonlijke begeleiding.

Ook wordt er een nieuwe gemeenschappelijke standaard voor kennis en vaardigheden in werking gesteld, en nieuwe leerprogramma’s zullen worden toegepast (Frans, wiskunde en geschiedenis). Het project van dit nieuwe programma, zoals bedoeld door het Conseil supérieur de l’éducation (CSE) zal van 8 april tot 22 mei 2015 aan de leraren worden voorgelegd.

In de 5e, 4e en 3e klas zullen er ook vakoverstijgende projecten worden gegeven, om de verbale vaardigheden, de creativiteit en de deelname van de leerlingen te bevorderen. Deze projecten horen bij de acht themavelden die zijn gedefinieerd: (duurzame ontwikkeling, wetenschap en maatschappij, informatie, communicatie, burgerschap, economie en arbeid, kunst en cultuur, etc.).

De leerlingen hebben tussen de middag allemaal een pauze van anderhalf uur.

De hervormingen volgen op de hervorming van het basisonderwijs, zoals die in 2013 op de kleuterschool en het basisonderwijs in gang is gezet. Op dit moment is het zo dat leerlingen van 11 tot 15 jaar in Frankrijk, anders dan in Nederland, allemaal het zelfde onderwijs krijgen op het ‘college’. Pas daarna wordt er gekozen voor een vervolgtraject naar keuze, de Bac, al naar gelang de interesse en de mogelijkheden van de leerling.

De gedeputeerden van andere partijen hebben hun reacties al gegeven: Marine Le Pen, voorzitter van het FN gaf als eerste commentaar al dat met het project de mislukkingen van de vorige regeringen PS en UMP alleen maar zullen worden geconsolideerd: ‘doorgaan met het afbreken van het onderwijskader, voortdurende vermindering van de fundamentele kennis, invoeren van allerlei pedagogische gadgets, etc. Niets over de versterking van de autoriteit van de leerkracht, niets over het opwaarderen van de Franse geschiedenis, niets over het ontbreken van de veiligheid, die er in veel gevallen de oorzaak van is dat leerlingen niet slagen op school’.

Jean-Paul Brighelli, afgevaardigde van Debout la France meent dat de hervorming noch vlees noch vis is, dat ze probeert de kool en de geit te sparen en voorbijgaat aan het feit dat een ‘college unique’ (eenheidsschool) al veertig jaar lang het onderwijsniveau doet dalen en dat er met de hervormingen aan de situatie van de zwakkere leerlingen niets zal veranderen.

UMP-gedeputeerde Jean-Frédéric Poisson, is het met hem eens en stelt dat de eenheidsschool als eerste zou moeten worden afgeschaft, de basisvakken zouden moeten worden versterkt en ook de toetsing.  Hij stelt verder dat het een leeg project is, dat eerder gedicteerd lijkt door de druk van de vakbonden dan door het belang van de gezinnen en de leerlingen.

 

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account