On ne vit pas de l’air du temps!

 

Achtentwintigste aflevering juli 2007On ne vit pas de l’air du temps!

 

Wat zegt de Fransman in u als…

 1. u een serieus gesprek met uw zoon heeft over het feit dat het voor hem hoog tijd is dat hij betaald werk vindt.
 2. u die zoon bent, die aan zijn vader antwoordt dat geld niet alles is in het leven
 3. u diezelfde zoon bent, die een paar vrienden laat komen feestvieren als u een weekeindje weg bent
 4. u als na terugkomst van uw weekeindje een bende vindt en uw zoon op zijn gedrag aanspreekt, terwijl hij schuldbewust zwijgt
 5. u onverwachte bezoekers uitnodigt om mee te blijven dineren
 6. u een schijnbaar onmogelijke taak toch geklaard heeft
 7. u een schuld net afgelost heeft
 8. u die schuldeiser heel lang heeft laten wachten
 9. u antwoordt aan uw partner die zegt dat u eerder die schuld had moeten aflossen
 10. u een afspraak zwart op wit zet

Antwoorden:

 1. On ne vit pas de l’air du temps: van de lucht kun je niet leven
 2. L’argent ne fait pas le bonheur: geld maakt niet gelukkig
 3. Quand le chat n’est pas là, les souris dansent: als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel
 4. Qui ne dit mot consent: wie zwijgt, stemt toe
 5. Plus on est de fous, plus on rie: hoe meer zielen, hoe meer vreugd
 6. Impossible n’est pas français: ‘kanniet’ ligt op het kerkhof
 7. Qui paie ses dettes s’enrichit: die zijn schulden betaalt, verarmt niet
 8. Mieux vaux tard que jamais: beter laat dan nooit
 9. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs: de adviseurs zijn niet de betalers
 10. Les paroles s’envolent, les écrits restent: uitgesproken woorden vliegen weg, geschreven woorden blijven.

©2021 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

Forgot your details?