Ombudsman voor water over lekkende leidingen

lekkageVorig jaar heeft de ombudsman voor water, le Médiateur de l’eau, klachten te behandelen gekregen over zeer hoge facturen van waterleidingmaatschappijen waarbij sprake was van onbekende lekkages in het net. Van de behandelde zaken handelde 90 tot 95% over geschillen rond de nota’s die voor normale huishoudens soms opliepen tot € 20.000.

In 2011 is een wet aangenomen waarbij de waterleidingmaatschappijen verplicht zijn om bij abnormaal hoog verbruik de consument op de hoogte te brengen en de kosten van het excessieve gebruik bij lekkages voor eigen rekening te nemen. Die wet heeft niet goed gewerkt. Integendeel, het aantal geschillen tussen de gebruikers en de klantendiensten van de waterbedrijven is slechts toegenomen. Wel zijn in zaken waarbij de ombudsman werd ingeschakeld, vergoedingen betaald (gemiddeld € 1200). Jaarlijks produceren de Franse waterleidingondernemingen 6 miljard kubieke beter water, 1,2 miljard m³ verdwijnt door lekkage en leidingbreuken in het 856.000 kilometer lange netwerk. Het kan voorkomen dat een in de leiding voor torenhoge rekeningen zorgt. Soms moet dan duizenden euro’s worden bijbetaald. De overheid heeft deze overfacturering per 1 juli 2013 aan banden gelegd. Lekken vóór de watermeter zijn voor rekening van de waterleidingmaatschappij, lekken na de meter komen in principe voor rekening van de afnemer. Zodra een lek in dit laatste geval wordt geconstateerd, kan de gebruiker een loodgieter inschakelen die het lek repareert. In dat geval kan de rekening van de waterleidingmaatschappij nooit hoger zijn dan het dubbele van het gebruikelijke verbruik.
De Franse economische controle- en fraudedienst DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) heeft de contractvoorwaarden van 147 waterleidingbedrijven doorgenomen en daarbij geconstateerd dat veel van deze distributeurs onwettige voorwaarden hanteren. Men noteerde in totaal 220 verboden regels, zoals de onmogelijkheid om op elk moment het abonnement op te zeggen of het vastgestelde waterverbruik te bestrijden. De controledienst stuitte verder op bepalingen dat het abonnement moet worden doorbetaald tijdens perioden dat er geen water is geleverd en dat het controleren van de watermeters in rekening wordt gebracht. Bij het nazien van de verzonden facturen bleek dat 18% ervan niet voldeed.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account