OESO over Frankrijk: hef de departementen op

BestuurslagenDe Franse economie is ziek en de weg naar herstel zal nog lang en onzeker zijn. Aldus de conclusie van de economen van de OESO in hun nieuwe studie over de situatie in Frankrijk. De economische groei zal nog lager zijn dan aan het einde van 2012 werd verwacht. De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) rekent nu op een groei van 0,1% over geheel 2013. In november werd nog gerekend op 0,3% groei. In tegenstelling tot wat de Franse regering belooft, zal de stijgende lijn van de werkloosheid niet worden omgebogen, integendeel. Aan het einde van dit jaar zal 10,9% van de beroepsbevolking zonder werk zitten, zelfs 11,2% als de koloniën worden meegeteld. Het begrotingstekort – volgens François Hollande 3,7% ondanks eerdere belofte van 3% – zal volgens de economen van de OESO dit jaar kunnen uitkomen op een iets gunstiger 3,5% van het bruto binnenlands product en 3% in 2014. De Europese Commissie houdt het voor Frankrijk op percentage van 3,7 en 3,9 doordat zij nog geen rekening houdt met de aangekondigde overheidsbezuinigingen. De OESO acht deze plannen geloofwaardiger dan Brussel en meent bovendien dat Frankrijk niet nog meer moet bezuinigen. Dat laatste brengt de economische ontwikkeling verder in gevaar. Volgens de economen is er nog de nodige ruimte te vinden om de overheidsuitgaven terug te dringen in de pensioenensfeer, de gezondheidszorg (medicijnen vooral) en in het woud van de bestuurslagen. Gepleit wordt voor fusie van de duizenden piepkleine gemeenten en het opheffen van de departementen. Het land moet bovendien zorgen voor fiscale en sociale lastenverlichting voor het bedrijfsleven, die ervoor moet zorgen dat de arbeidskosten naar beneden gaan en er meer wordt geïnvesteerd.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account