Noodzaak hervormingen werkloosheidsuitkeringen

logopeunedicHet Elysée heeft vandaag gereageerd op  uitlatingen van de minister van Economische Zaken Emmanuel Macron over de noodzaak van hervormingen op het gebied van de Franse werkloosheidsuitkeringen. De regering stelt dat er te zijner tijd onderhandelingen met de sociale partners zullen platsvinden, maar niet direct.

President Hollande erkent dat er een tekort op de begroting voor de werkloosheidsuitkeringen is en voegt eraan toe dat deze kwestie een gedeelde verantwoordelijkheid van de sociale partners en de staat is. In 2014 is er een overeenkomst getekend en er is een datum vastgesteld voor een nieuwe afspraak in 2016. Tot die tijd staan er meerdere onderwerpen op de agenda voor onderhandeling met de sociale partners.

In een interview met de krant Journal du dimanche heeft minister Macron een stok in het hoenderhok gegooid door te stellen dat er een tekort is van 4 miljard euro op het werkloosheidsbudget en dat de hervorming die heeft plaatsgevonden onvoldoende is. In hetzelfde interview nodigde hij de sociale partners uit om vooruitgang te helpen boeken. Hij waarschuwde zelfs dat de staat als financier van het systeem kan ingrijpen als de sociale partners vooruitgang blokkeren.

Op de uitlatingen van Macron volgde een stroom van kritiek, o.a. van collega-minister Marisol Touraine, die dit soort ‘ongecoördineerde initiatieven’ uit de koker van ministers afkeurt. Ook uit de Socialistische Partij die dit weekend een algemene vergadering hield, was kritiek te horen.

Het systeem van werkloosheidsuitkeringen in Frankrijk is relatief gul in vergelijking met dat van veel andere Europese landen. In Frankrijk is er recht op een werkloosheidsuitkering als men in de 28 maanden voorafgaand aan werkloosheid 4 maanden gewerkt heeft, of, als men ouder dan 50 is, in de afgelopen 36 maanden. In Duitsland bijvoorbeeld moet men 12 maanden gewerkt hebben gedurende de twee afgelopen jaren, en in Spanje 360 dagen in de laatste 6 jaar. Verder is de duur van de uitkering in Frankrijk langer: afhankelijk van het aantal gewerkte maanden kan die tot 2 jaar duren en voor mensen boven de 50 zelfs tot 3 jaar. In Duitsland is dit 6 tot 24 maanden en in Groot Brittannië 182 dagen. Ook in hoogte van uitkeringen steekt Frankrijk relatief gul af vergeleken met andere landen.

Die gulheid heeft echter wel een prijs: in 2014 is er een tekort op de uitkeringsbegroting van 3,8 miljard en in 2015 wordt er een tekort van 3,5 miljard verwacht. Het systeem wordt gefinancierd met sociale heffingen: de afdracht aan de Unedic bedraagt 6,4 % van de salarissen, waarvan 4% ten laste van de werkgever komt en 2,4% ten laste van de werknemer.

Het lijkt erop dat Macron met zijn uitlatingen een proefballonnetje heeft opgelaten. Wordt vervolgd.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account