Noodtoestand in Frankrijk

etat d'urgenceOp 14 november 2015, een dag na de meervoudige aanslagen in Parijs en in Saint-Denis, heeft President Hollande de noodtoestand in Frankrijk afgeroepen op het Franse grondgebied en op Corsica. De noodtoestand wordt vergezeld van Plan rouge Alpha. Ook zijn er tot nader order grenscontroles ingesteld. De noodtoestand in Frankrijk is een bijzondere situatie, die de vrijheden van burgers inperkt. Zoals bij iedere juridische maatregel het geval is, moet de noodtoestand aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat ze kan worden toegepast.

Wat betekent het?

In het gebied waar de noodtoestand van toepassing is, hebben de civiele autoriteiten uitzonderlijke bevoegdheden betreffende de verkeersregels en het verblijf van personen, over de sluiting van openbare gelegenheden en over de invordering van wapens.

De noodtoestand houdt onder andere in dat de Prefecten de avondklok kunnen instellen voor personen of voertuigen in bepaalde precies aangegeven gebieden en op bepaalde vastgestelde tijdstippen. Ook kunnen ze bepaalde veiligheids- of beschermingszones instellen waar het verblijf van personen aan bepaalde regels is gebonden, of de toegang verbieden aan iedereen die op welke manier dan ook probeert de acties van de sterke arm te belemmeren.

De Minister van binnenlandse zaken heeft de bevoegdheid om iedereen die een gevaar vormt voor de veiligheid en de openbare orde in bewaring te stellen.

De Minister van binnenlandse zaken of de Prefect kan de voorlopige sluiting verordenen van theaterzalen, cafés en plaatsen waar zich groepen mensen verzamelen, en bijeenkomsten verbieden die tot doel hebben chaos te veroorzaken of te bevorderen. Ook kan deze bevelen dat wapens van categorie B en C worden ingeleverd.

Verder heeft de Minister of de Prefect de bevoegdheid om te bevelen tot huiszoeking, zowel overdag als ‘s nachts en iedere maatregel nemen die nodig is om de pers en de radio te controleren. De huiszoekingen kunnen worden gedaan zonder de controle van een rechter.

Voorts kan er militaire rechtspraak plaatsvinden via een begeleidend decreet.

Weigering om zich aan de noodtoestand te onderwerpen kan worden bestraft met maximaal 2 maanden gevangenisstraf en een boete van 3 750 euro, of beide.

Het is de eerste keer sinds de Algerijnse oorlog (gebeurtenissen van mei 1958 en poging tot staatsgreep van generaals in 1961) dat de noodtoestand over het hele Franse vasteland is uitgeroepen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account