Nog te veel gifstoffen in Franse wijn

pesticidenDe wijnmarkten worden overal weer gehouden, de foires aux vins. Ook de wijnoogst is begonnen, laat dit jaar deze vendanges. De Franse consumentenorganisatie Que Choisir heeft dit jaar de op de markt gekomen wijnen laten testen op de aanwezigheid van giftige stoffen, afkomstig van de ruim gebruikte bestrijdingsmiddelen, wetende dat Frankrijk de grootste gebruikes van pesticiden is in Europa (62.700 ton in 2011).

De wijnbouw met zijn 3,7% van de gebruikte agrarische gronden, gebruikt 20% van de totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, vooral tegen de meeldauw en oïdium, ‘het wit’, QC noemt de onderzoeksresultaten alarmerend. Rood, rosé, wit en zelfs ‘bio’-wijnen bevatten te veel stoffen die er niet in thuis horen. Van de 92 onderzochte flessen bleken alle gemiddeld vier soorten gif te bevatten en 33 ervan bleken besmet te zijn, sommige zelfs met stoffen die verboden zijn. De gevonden waarden blijven onder de limieten van de maximaal toelaatbare residuen en leveren geen gevaar op voor de gezondheid. Die limieten gelden echter voor residuen in de cuves, dus nog voordat de druivensap is gefermenteerd tot wijn. De chemicaliën die bij de wijnbereiding nog worden toegevoegd tellen niet mee bij de vaststelling van de limieten. Van de 92 onderzochte flessen bevatten er 7 stoffen die kankerverwekkende kunnen zijn of de vruchtbaarheid van de consument negatief kunnen beïnvloeden. Eén fles, Mouton Cadet, bevatte zelfs 14 soorten gif. Frankrijk kent geen sluitende regels bij de vaststelling van de maximaal toelaatbare gifresiduen in wijn, wel bij andere vormen van dranken en voedsel. Gemiddeld blijken de witte wijnen de meeste gifresten te bevatten en goedkope wijnen bevatten lang niet altijd meer residuen dan de dure wijnen.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account