Nog een rommeltje in de Franse rijschoolwereld

autorijschoolHet behalen van een rijbewijs is een kostbare zaak, ook in Frankrijk. Blijkens een onderzoek van de consumentenvereniging CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) is er veel onduidelijkheid over de tarieven, zijn de verschillen daarin groot en lopen de slagingskansen landelijk te veel uiteen.

Men heeft onderzoek gedaan bij 447 autorijscholen in het land (op een totaal van 11.000) en geconstateerd dat een derde van de rijschoolhouders  in gebreke blijft bij het afficheren van de tarieven: incompleet, onbegrijpelijk. In 10% van de gevallen is niet voldaan aan de verplichting om de prijzen duidelijk zichtbaar op te hangen aan de buitengevel van de rijschool. De landelijke verschillen in de hoogte van de prijzen zijn groot; een forfait van 20 rijlessen kost gemiddeld € 1067, maar kan in Parijs € 1425 zijn en in Lille € 780. Na dit forfait moeten nog aanvullende lessen tegen veelal zeer hoge tarieven worden genomen. De uiteindelijke betaalde prijs voor het volgen van de rijlessen komt vaak veel hoger uit dan werd voorgespiegeld. De consumentenvereniging heeft ook vastgesteld dat de mate van slagen voor het praktische gedeelte van een rijexamen regionaal gezien sterk uiteen loopt. In de regio Parijs is het slagingspercentage 45, in de Alpen 70. Om meer evenwicht in kosten en kwaliteit van de rijscholen te verkrijgen, zouden deze veel systematischer en duidelijker met hun tarieven en slagingspercentages moeten komen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de minister voor Consumenten zaken de economische controle- en fraudediensten opdracht gegeven meer licht te brengen in de schimmige wereld van de Franse autorijscholen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account