Nieuwe versie Wereldkrant één keer verschenen

DutchabroadEnkele duizenden Nederlanders in het buitenland die zich hebben geabonneerd op de in particulier beheer uitgegeven opvolger van de digitale WereldKrant, hebben slechts één nummer ontvangen. Daarna heeft de uitgever, die van elke abonnee € 62,50 heeft ontvangen, niets meer van zich laten horen. In het consumentenprogramma Kassa van de Nederlandse televisie is aandacht aan de zaak besteed, waaruit bleek dat terugvordering van het gestorte geld vrijwel uitgesloten moet worden geacht. In november berichtte de nieuwe uitgever, oud-medewerker Thomas Arts uit Almere van de Wereldomroep, dat zijn onderneming Dutchabroad de uitgave van het nieuwe blad Dutch Times heeft moeten staken. Er zouden te weinig abonnees zijn. ‘We onderzoeken momenteel alle mogelijkheden om onze dienstverlening aan u zo snel mogelijk te kunnen hervatten. We zullen daarbij zorgvuldig met uw belangen omgaan’, berichtte de zich voor media en abonnees schuilhoudende Arts in november. Dutch Times is de commerciële opvolger van de gratis Wereldkrant die tot en met 30 september 2012 door de Wereldomroep werd uitgegeven. De directie van Radio Nederland Wereldomroep zegt de problemen niet te kunnen oplossen omdat Dutchabroad.nl een zelfstandige organisatie is en geen onderdeel uitmaakt van de Wereldomroep. Abonnees van de digitale internetkrant Dutch Times kregen als alternatief voor het niet verschijnen van The Dutch Times de mogelijkheid om de digitale versie van het opinieweekblad De Groene Amsterdammer te lezen. Daar zaten de over de wereld verspreide Nederlanders niet op te wachten. De afgelopen weken zijn tal van acties ondernomen om aandacht voor de zaak te vragen. Bij de Stichting Ombudsman zijn vele reacties over het uitblijven van het betaalde mailblad Dutch Times gekomen. Het gestorte geld van  € 62,50 is ondergebracht bij een Utrechts webbureau “Derdengelden Buckaroo”. Ook dat bureau reageert dat het geen verantwoordelijkheid draagt. De gedupeerden houden nog een kleine hoop dat de Wereldomroep, die de adressen van de Wereldkrantabonnees heeft doorgegeven aan Arts, zich zal inspannen om de kwestie te regelen. Gezien het geringe bedrag zijn juridische acties niet haalbaar, zo werd in de tv-uitzending van Kassa duidelijk gemaakt. Gesproken werd over 4000 tot wellicht zelfs 17.000 gedupeerden.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account