Nieuwe verkeersmaatregelen in Frankrijk

Accident_de_la_route_TunisieNieuwe verkeersmaatregelen in Frankrijk deze zomer. Cazeneuve wil het aantal verkeersdoden terugdringen tot de helft  in 2020. Het was door de minister van Binnenlandse zaken al aangekondigd eind januari van dit jaar: er komen waarschijnlijk nog deze zomer nieuwe verkeersmaatregelen in Frankrijk, ter vergroting van de verkeersveiligheid. In 2014 zijn er 3,7 % meer dodelijke verkeersslachtoffers gevallen dan in 2013 en 2,5% meer personen zijn gewond geraakt op de Franse wegen.

De ONISR (Observatoire national interministériel de la sécurité routière) schat het aantal doden op 3 388, dus een verhoging van 120. Volgens de ONISR gaat het vooral om slachtoffers in de drie kwetsbaarste categorieën: voetgangers (+8 %), fietsers (+8 %) en brommers (+6 %).

Bij automobilisten is de stijging wat beperkter gebleven (+3%), hoewel het toch om een vijftigtal meer dodelijke slachtoffers gaat. Het aantal doden onder vrachtwagenchauffeurs en motorrijders is relatief stabiel gebleven.

Ook het aantal gewonden onder de verkeersslachtoffers is gestegen en de verwondingen zijn ernstiger: er moesten meer personen worden opgenomen in ziekenhuizen (741, een verhoging van 2,9%). Het aantal gewonden is ook gestegen (+2,5%).

Menselijke drama’s, verwoeste levens en vaak onomkeerbare verwondingen zijn vaak het gevolg – reden waarom de minister Bernard Cazeneuve een praktisch en ambitieus plan gelanceerd heeft ter vergroting van de bewustwording en de betrokkenheid van de weggebruikers.

Om gepaste maatregelen te nemen moeten de oorzaken worden aangepakt. Een probleem was tot nu toe echter dat 40% van de oorzaken van dodelijke ongevallen door geen enkele van de 5 mogelijke oorzaken, zoals die in het verleden in kaart waren gebracht, gedekt werd. Vanaf januari van dit jaar heeft onderzoek echter een reeks van 14 mogelijke oorzaken uitgewezen. Op basis van gedetailleerde analyses wordt per departement een systeem in werking gesteld van 26 maatregelen.

Deze maatregelen draaien vooral om de 4 pijlers:  bewustmaken, voorkomen en voorlichten; beschermen van de meest kwetsbare groepen: bestrijding van ernstige overtredingen; verbetering van de veiligheid van voertuigen en van de infrastructuur.

Zo worden rijopleidingen van jongeren gemoderniseerd en begeleid rijden wordt mogelijk vanaf 15 jaar. Het rijexamen kan vanaf 17 en een half jaar gehaald worden. Op middelbare scholen zal meer aandacht worden besteed aan de veiligheid in het verkeer. Dit onder het motto: beter opgeleide chauffeurs betekent minder ongelukken.

Meer aandacht zal worden besteed aan de relatie tussen verdovende middelen en het gebruik van de mobiele telefoon en verkeersongelukken.

Er komt een website voor de Conseil national de la sécurité routière (CNSR) ter bewustmaking van het publiek. Hierin komt onder andere een rubriek die foute aannames met betrekking tot de verkeersveiligheid moet logenstraffen met feiten.

Het toegestane alcoholpromillage wordt naar beneden bijgesteld van 0,5 g/l tot 0,2 g/l voor nieuwe bestuurders (3 jaar in bezit van het rijbewijs of 2 jaar als is geleerd te rijden via conduite accompagnée). Dood door verkeersongeval is de eerste doodsoorzaak in de leeftijd van 18-25 jaar.

Er komt een scherpere contrôle van horeca-exploitanten met alcoholvergunning, die verplicht zijn om ethylotests aan te bieden voor zelfcontrole. Bij het niet respecteren van deze regel lopen vergunningen gevaar.

Ook artsen zullen worden opgeleid om alcoholproblemen vroegtijdig te onderkennen. Artsen die de medische rijvaardigheid moeten beoordelen realiseren ongeveer een miljoen keuringen per jaar. Ongeveer 400 000 van deze keuringen worden uitgevoerd door medische commissies van de prefectuur in verband met overtredingen die verband houden met alcohol of verdovende middelen. De andere 600 000 keuringen worden door andere artsen gerealiseerd en hebben betrekking op professionele chauffeurs, medische keuringen en overtredingen.

Bescherming van de zwakkere groepen in het verkeer :

Parkeren binnen 5 m van een voetgangersoversteekplaats zal worden verboden (motoren uitgezonderd ) om de zichtbaarheid van auto’s voor voetgangers te vergroten.

Burgemeesters zal worden toegestaan om binnen (gedeelten van) de bebouwde kom de snelheid te beperken om het aantal en de zwaarte van aanrijdingen te beperken. Parkeren op een voetgangersoversteekplaats zal zwaarder worden bestraft.

Bij verkeerslichten zullen het aantal radarcontroles worden uitgebreid en automatisch worden gekoppeld aan een snelheidscontrole, met name in de bebouwde kom.

De nummerplaten van motoren zullen uniform worden gemaakt om controles te vergemakkelijken. Motorrijders zullen bij pech verplicht een veiligheidshesje moeten dragen, zoals dat nu al voor automobilisten het geval is.

Op termijn zullen veiliger verkeersborden worden gebruikt, waarvoor geen vangrail nodig is en waardoor het risico voor motorrijders wordt beperkt.

Tegen zware overtredingen zullen maatregelen uitgebreid worden. Er zijn nu al 4 200 radars, maar dit aantal zal worden uitgebreid in de strijd tegen excessieve snelheidsovertredingen of het niet-aanpassen van de snelheid. Bij wegwerkzaamheden zullen speciale radars worden gebruikt. Ook worden er mobiele moderne radars ingezet.

Ook zullen er dubbele radars worden ingezet die het beter mogelijk maken om de overtreders te identificeren. Overtreders zijn altijd persoonlijk aansprakelijk voor overtredingen en kunnen zich niet door een rechtspersoon laten vertegenwoordigen, bij voorbeeld bij puntenaftrek van het rijbewijs.

Bij het registreren van het kenteken van een auto wordt het kenteken gekoppeld aan het type rijbewijs dat de eigenaar heeft. Deze persoon is dan aansprakelijk voor de overtreding als de overtreder niet geïdentificeerd kan worden.

Er komt een systeem om kentekens aan verzekering te koppelen. Zo kan gemakkelijker worden gecontroleerd of een voertuig verzekerd is.

Op bepaalde tweebaanswegen zal worden bekeken of een snelheidsbeperking van 90 tot 80 km per uur een vermindering van het aantal ongelukken tot gevolg heeft.

In 11 departementen zal, in samenwerking met Mildeca (overheidsinstelling tbv drugspreventie) de techniek van dubbele wangslijmvliescontrole verder worden uitgebreid.

Het dragen van oortjes, koptelefoons en andere luisterapparatuur die de aandacht en het gehoor van de automobilist vermindern, wordt verboden, dus ook het gebruik van hands-freesets.

Ook het blinderen van ruiten aan de voorkant van de auto wordt duidelijker aan banden gelegd, om controles van bepaalde gevaarlijke gedragingen in het verkeer, zoals bellen en het niet-dragen van de gordel, beter te kunnen controleren.

Er worden maatregelen genomen die spookrijden verder moeten tegengaan door het plaatsen van reflecterende borden bij afritten.

De Europese maatregel van het installeren van zwarte dozen in auto’s die de routegegevens moeten registreren om de omstandigheden van een ongeluk beter in kaart te kunnen brengen.

Lokale overheden worden ondersteund in hun stappen ter vergroting van de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld technische hulp bij veiligheidsonderzoek en het delen van praktijkervaring.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account