Nieuwe tijdelijke extra belasting voor gepensioneerden

ouderen5In haar ijver om middelen te vinden om in 2013 de begroting wat op orde te krijgen, heeft de Franse overheid bij een reeks van fiscale maatregelen ook besloten de pensioenen tijdelijk extra te belasten. In 2013 komt er een nieuwe taxe van 0,15% op de pensioenen (opbrengst € 350 miljoen ten bate van een zorgfonds voor ouderen) en in 2014 volgt een taxe van 0,3%. In dat jaar zal de opbrengst van deze heffing (€ 700 miljoen) ten goede komen aan de financiering van de zorg aan afhankelijke ouderen. De heffingen hebben de naam Casa gekregen:contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie. Die solidariteit zit in de gedachte dat gepensioneerden ook moeten bijdragen aan deJournée de solidarité die werknemers ondergaan. Deze solidariteitsdag is in het leven geroepen bij de afschaffing van de Tweede Pinksterdag, destijds gemotiveerd om meer geld op te halen voor de ouderenzorg die toen zware kritiek onderging. Werknemers kunnen overigens kiezen welke dag van het jaar hun Journée de solidarité wordt en zij een dag gratis werken. Werkgevers storten de opbrengst in een speciaal fonds. In 2003 teisterde een hittegolf het land die de voortijdige dood van bijna 15.000 oude mensen tot gevolg had. Zorginstellingen bleken niet opgewassen voor hun taak om in die bijzondere omstandigheden hun zorgende taak naar behoren uit te voeren. In 2004 werd deJournée de solidarité in het leven geroepen. De regering van president Hollande heeft besloten dat gepensioneerden nu ook moeten bijdragen aan het principe van de solidariteitsdag. Veel Fransen met een pensioen betalen overigens geen inkomstenbelasting en vallen derhalve niet onder de solidariteitsdag. Op een totaal van 16 miljoen gepensioneerden zullen 9,5 miljoen retraités te maken krijgen met de nieuwe heffing die in 2013 gemiddeld uitkomt op € 37. Organisaties van gepensioneerden vrezen dat het niet bij deze nieuwe belasting zal blijven. De sociale belasting CSG van 6,6% op pensioenen zal worden gelijksgesteld met de CSG voor actieven van 7,5%, aldus de zorg van de gepensioneerden, die bovendien twijfel hebben over de tijdelijkheid van de nieuwe solidariteitsbelasting.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account