Nieuwe regering praat met sociale partners over werk

Montebourg2Onder leiding van premier Jean-Marc Ayrault is de nieuwe regering van François Hollande begonnen met het consulteren van de Franse vakbonden en de werkgeversorganisaties over de werkgelegenheid en de bedreiging ervan door mogelijke bedrijfssluitingen. Men spreekt vooral over het groeiende aantal sociale plannen, indicator voor het aantal gedwongen ontslagen in het bedrijfsleven. Zo’n sociaal plan – in Frankrijk PSE, plan de sauvegarde de l’emploi – is verplicht zodra een onderneming met meer dan 10 personeelsleden over een periode van 30 dagen mensen heeft moeten ontslaan. De werkgever moet met een PSE al het mogelijke doen om interne verschuivingen te organiseren om een gedwongen ontslag te voorkomen. De werkgevers zijn niet gek op deze verplichting en zoeken naar andere middelen onder het motto TSPSE, ‘tout sauf PSE’: alles, behalve de PSE. Door het zoeken naar andere methoden kan vaak hetzelfde worden bereikt. Veel ondernemingen geven er de voorkeur aan gedwongen ontslagen te voorkomen door het natuurlijk verloop een rol te laten spelen of de betrokkenen een interessante afvloeiingsregeling te bieden. Grote ondernemingen zoals in de automobielindustrie, banken en farmaceutische industrie hanteren deze werkwijze. Ook kleinere bedrijven met minder dan 50 man personeel, gebruiken de methode die vorig jaar bij 290.000 mensen is toegepast. De vakbonden zijn echter niet gerust op de komende ontwikkelingen. De nieuwe minister van het nieuwe ministerie van Redressement productif (het terughalen van productie) Arnaud Montebourg (foto), ontving van de bonden een document waarin 26 grote en kleine ondernemingen worden vermeld die worden bedreigd. Het zou hierbij gaan om een totaal van ten minste ongeveer 45.000 werknemers. President Hollande wil in juli overeenstemming hebben bereikt met de sociale partners over de aanpak. Minister Montebourg spreekt van een ‘industriële herverovering’. De grootste vakbond CGT eist maatregelen om gedeeltelijke werkloosheid te financieren en de rol van de vakbewegingen binnen de ondernemingen te versterken. De organisatiegraad in Frankrijk is zeer laag. In het debat met de bonden en het patronaat heeft premier Ayrault nog de hoge salarissen van directieleden van publieke ondernemingen genoemd. Hij wenst dat de verschillen in beloning daar niet hoger zijn dan de verhouding 1 op 20. Eerder werd gemeld dat bestaande arbeidscontracten zouden worden ontzien, maar de premier wil ook in bestaande contracten gaan snoeien.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account