Nieuwe belastingmaatregelen in het verschiet

Belastingen10Eind september zal het Franse kabinet zich buigen over de belastingmaatregelen die in 2014 zullen worden getroffen. Aanvankelijk werd verondersteld dat voor € 6 miljard extra zou moeten worden binnengehaald, maar de nieuwe minister van Begroting Bernard Cazeneuve, opvolger van de wegens fiscale fraude smadelijk heengezonden Jérôme Cahuzac, verwacht dat het bij € 2 à € 4 miljard kan blijven. Overigens was eind 2012 al tot fikse maatregelen besloten, die in 2014 zouden ingaan. Een inventarisatie van wat de Franse belastingbetaler kan verwachten.

Het goede nieuws is dat de inflatiecorrectie volgend jaar weer zal worden toegepast door aanpassing van de belastingschijven. Deze zijn twee jaar bevroren geweest. Het weer toepassen van de inflatiecorrectie kost de staat € 1 miljard die weer wordt teruggevonden door intensivering van de strijd tegen belastingfraude, geschat op € 80 miljard per jaar. De minister verwacht hier volgend € 2 miljard te kunnen ophalen. Het totaal aan op te voeren aftrekposten (niches fiscales) wordt verlaagd naar € 10.000 in plaats van de huidige € 18.000 plus 4% van het belastbaar inkomen. De verlaging van het quotient familial naar € 1500 kost de 1,3 miljoen betrokken huishoudens gemiddeld ongeveer € 64 per maand. Hoge inkomens zullen lagere uitkeringen ontvangen bij de verschillende vormen van ouderschapsverlof en kinderopvang. Het ligt ook in de bedoeling om de speciale aftrek af te schaffen voor gezinnen met kinderen die op de middelbare school zitten of verder studeren. Deze aftrek treft vooral de middengroepen die inkomstenbelasting betalen. Een gezin met drie kinderen van wie er een op een universiteit studeert en de twee andere schoolgaan op een lycée, zal volgend jaar bijna € 500 meer belasting betalen. De € 20 miljard die ter beschikking zal komen aan de ondernemingen om hun concurrentiekracht te verbeteren, zal voor een deel worden opgebracht door de particuliere huishoudens. De btw van 7 en 19,6% gaat naar 10 en 20%. De lage btw voor de eerste levensbehoeften gaat daarentegen van 5,5 naar 5%. De wijzigingen in de btw zullen de staat € 6 miljard opleveren.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account