Kinderbijslag Franse ‘rentrée’

Kinderbijslag Franse rentréeVanaf 19 augustus 2014 worden de uitkeringen van de kinderbijslag voor het begin van het nieuwe schooljaar, de rentrée scolaire, overgemaakt. De bedragen van deze allocation de rentrée scolaire (ARS) zijn dit jaar:

– 362,63 € voor een kind van 6 tot 10 jaar
– 382,64 € voor een kind van 11 tot 14 jaar
– 395,90 € voor een kind van 15 tot 18 jaar

Dit jaar wordt de ARS verhoogd met 0,7% tegen 1,2% in september 2013.

De kinderbijslag wordt toegekend aan families die minimaal 1 schoolgaand kind hebben tussen de 6 en 18 jaar. Om recht te hebben moet het inkomen in 2012 lager liggen dan €24.137 (gezinnen met 1 kind), €29.707 (twee kinderen), €35.277 (drie kinderen). Het plafond wordt bij ieder volgend kind met €5.570 verhoogd.

Er wordt rekening gehouden met de netto-inkomsten, dat wil zeggen salaris, maar bijvoorbeeld ook inkomsten uit onroerend goed, met aftrek van bijvoorbeeld betaalde alimentatie of fiscale aftrekposten. Ook wordt er rekening gehouden met bijzondere aftrek voor bepaalde inkomsten en bijzondere situaties (ziekte, werkloosheid etc.).

Is uw inkomen hoger dan het plafond, dan is het mogelijk om een uitkering te krijgen waarvan de hoogte trapsgewijs afloopt. In een dergelijke situatie is het raadzaam om contact op te nemen met de CAF in uw departement om te zien op hoeveel kinderbijslag u recht hebt.

Aanvraagprocedure

Als een gezin al ARS ontvangt, hoeft er geen aanvraag te worden gedaan als de kinderen tussen de 6 en 16 jaar oud zijn. Heeft u aangifte van belasting gedaan, dan krijgt u de ARS normaal gesproken automatisch toegekend en overgemaakt. Voor kinderen van 16 tot 18 jaar is het vanaf dit jaar niet meer nodig om een bewijs te overleggen dat een kind van 16 tot 18 jaar nog naar school gaat. Een getekende verklaring sur l’honneur is voldoende. Een voorbeeld vindt u hier: Attestation sur l’honneur ARS

Bij een eerste aanvraag voor ARS moeten er twee formulieren worden ingevuld en ingeleverd bij de CAF.  Met deze formulieren kan de CAF verifiëren of u al of niet recht hebt op een ARS.

Hier kunt u de formulieren downloaden:

Le cerfa 11423 de déclaration de situation CAF 2014

Le cerfa 10397 de déclaration de ressources caf 2014

U kunt online een bureau van de CAF vinden in de buurt van uw woonplaats waar u uw formulieren naartoe moet sturen.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account