Nieuw impulsen voor de Franse woningbouw

Bouw2
De Franse president François Hollande heeft 20 maatregelen afgekondigd die de woningbouw uit het slop moet halen. Want de nieuwbouw is zwaar getroffen door de terughoudendheid van de huizenkopers. Vorig jaar werden ongeveer 340.000 huizen in aanbouw genomen tegen het aanvankelijke plan van 500.000. Er komt een nieuwe subsidie voor huishoudens met lage inkomens die willen investeren in energiebesparende vernieuwingen. Vanaf april kan per investering een bijdrage van de staat van € 1350 worden ontvangen. Het inkomen van een koppel mag voor deze regeling niet hoger zijn dan € 35.000 per jaar. Voor de komende twee jaar zal deze premie de overheid circa € 500 miljoen kosten. Een andere maatregel is de invoering vanaf volgend jaar van een speciaal btw-tarief van 5% op de bouw en woningverbetering van de sociale woningbouw. Kosten € 660 miljoen. De afhandeling van bezwaarschriften tegen het afgeven van bouwvergunningen moet veel sneller gebeuren. De maximale proceduretijd wordt gehalveerd van 3 jaar tot 18 maanden en voor de toepassing van nieuwe normen voor de woningbouw wordt een algemeen uitstel verleend van twee jaar.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account