Nederlandse verenigingen sturen brief aan minister Timmermans over de paspoorten

Parijse ambassade

De Fédération des Associations Néerlandaises en France (de FANF met verenigingen die samen ongeveer 6000 leden hebben) heeft minister Frans Timmermans geschreven over de in te voeren maatregel dat volgend jaar Nederlanders in Frankrijk een nieuw paspoort alleen in Parijs kunnen aanvragen en over het plan om consulaten buiten Parijs te sluiten. De FANF zegt begrip te hebben voor de bezuiniging en verschuiving van de dienstverlening naar bijstand aan Nederlanders in noodsituaties, maar wil toch aandacht vragen voor de ernstige consequenties van deze beslissingen voor veel Nederlanders in Frankrijk.

Voorzitter Guido Smoorenburg van de FANF: ‘Tegenover de bezuiniging van de overheid staat een aanzienlijke particuliere post reis- en verblijfkosten en verloren werkdagen. Wat betekent het voor een beperkt mobiele 80-jarige om naar Parijs te moeten gaan voor een nieuw paspoort? Vanzelfsprekend wordt er onder de Nederlanders actie ondernomen om landgenoten die problemen zullen hebben met een persoonlijke aanvraag in Parijs nu al, vervroegd, te helpen met de vernieuwing van
het paspoort. Maar dit is slechts een éénmalige oplossing. Wij verzoeken u dringend om alsnog na te gaan of het niet mogelijk is om de persoonlijke aanvraag van reisdocumenten in Frankrijk mogelijk te maken op enige, regionaal goed verspreide locaties.’

De federatie komt met enkele suggesties:

  • De verstrekking van reisdocumenten zou bij andere organisaties kunnen worden ondergebracht zoals bijvoorbeeld de Netherlands Business Support Offices in Lyon en Lille en de permanente missie bij de Raad van Europa in Straatsburg.
  • In principe moeten de aangemaakte reisdocumenten in persoon worden afgehaald. In de praktijk is men bereid deze documenten aangetekend toe te zenden. Deze mogelijkheid zou officieel moeten worden vastgelegd zodat duidelijk is dat men niet twee keer naar Parijs hoeft te reizen.
  • De mogelijkheid om paspoorten in Nederland (of elders buiten Frankrijk) te verkrijgen zou vereenvoudigd moeten worden. Het is bijvoorbeeld onmogelijk om in Frankrijk de vereiste verklaring te verkrijgen met een vermelding van de vaste verblijfplaats en nationaliteit.
  • Er moet een goed bekende mogelijkheid zijn om in noodgevallen een noodpaspoort of laissez-passer van de lokale honorair consul te kunnen ontvangen. Dit zou ook mogelijk moeten zijn met een verklaring waaruit blijkt dat een reis naar Parijs medisch moet worden afgeraden.
  • De geldigheidsduur van paspoorten zou met spoed tot 10 jaar moeten worden verlengd, met inachtneming van de recente bedenkingen van de Raad van State.
  • Men zou biometrische paspoorten met gesecuriseerde handtekeningen schriftelijk kunnen verlengen.

Smoorenburg verder nog over het lot van de Nederlanders in Frankrijk:  De Nederlanders in Frankrijk leven met het ideaal van een verenigd Europa waarbinnen men zich vrij kan bewegen. De laatste jaren hebben we te maken gehad met de Verordening Verdragsgerechtigden waarbij vele Nederlanders in Frankrijk een bijdrage aan het CVZ betalen die, tezamen met de noodzakelijke aanvullende verzekering, een financiële last betekent vergelijkbaar met die van Nederlanders in Nederland. Men is echter niet verzekerd, zoals de Nederlanders in Nederland, maar kan slechts aanspraak maken op zorg binnen een beperkter en gecompliceerd stelsel. Daarnaast heeft men moeten ervaren dat hun de duurtetoeslag op de AOW werd ontnomen. Ten slotte wordt nu aangekondigd dat de aanvraag van paspoorten voor hen moeilijker en duurder wordt gemaakt. In tegenstelling tot het ideaal van een verenigd Europa, waarbinnen Europeanen vrij kunnen bewegen, ervaren de Nederlanders in Frankrijk dat er een proces van verwijdering is ontstaan.
Wij verzoeken u het bovenstaande in overweging te willen nemen, alvorens een definitieve beslissing te nemen.’


©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account