Nederland bezuinigt op subsidie aan Nederlands onderwijs in het buitenland

leesplank3
Het Ministerie van Onderwijs heeft besloten de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) niet meer de volledige subsidie te verstrekken per 1 januari 2014. In Frankrijk zou dat de opheffing kunnen beteken van de scholen waarop Nederlandse les wordt gegeven.   De scholen die vallen onder de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) geven aanvullend onderwijs in de Nederlandse taal –en cultuur. Het onderwijs wordt gegeven aan kinderen van 4 tot 14 jaar. De leerlingen verschillen in de mate waarin ze het Nederlands beheersen. Daarmee verschillen ook de doelen per kind. Zo kunnen ze Frans als thuistaal hebben (dan is het hoofddoel communiceren met de familie in Nederland) of de leerlingen hebben Nederlands als thuistaal (dan is het hoofddoel het Nederlands zo te leren dat ze kunnen terugkeren naar Nederland of daar kunnen gaan studeren).

Deze structuur in Frankrijk lijkt dus te verdwijnen of drastisch te worden beperkt. De argumenten van de NOB om de subsidies te handhaven zijn o.a.:

  • Scholen sluiten, omdat ouders niet nog meer kunnen bijdragen.
  • Scholen die blijven bestaan vrezen verlies kwaliteit.
  • Kinderen keren terug naar Nederland met een taalachterstand.
  • De Nederlandse overheid betaalt alsnog de kosten als kinderen met taalachterstand terugkeren.
  • Nederlanders gaan minder snel naar het buitenland, of keren niet meer terug. Dit ondermijnt de internationale ambitie van ons land.

NOB roept daarom Nederlanders binnen en buiten Nederland op om hun steun uit te spreken voor het behoud van het Nederlands onderwijs in het buitenland. Er is een website. Enkele Nederlanders verenigingen en scholen in Frankrijk hebben hun steun uitgesproken en contact gezocht met de NOB.

De bezuiniging van het ministerie heeft grote gevolgen voor de 13.000 leerlingen die op 200 scholen in 78 landen Nederlands onderwijs volgen. Bij het verlagen van de subsidie vervalt niet alleen een financiële bijdrage vanuit Nederland (die lang niet overal is op te vangen door de ouders die al een flinke bijdrage leveren), ook de ondersteuning van de scholen door NOB en het kwaliteitstoezicht van de Onderwijsinspectie zouden hiermee verdwijnen, meldt de NOB.
Het ministerie hanteert enige eigen argumenten voor de beperking van de subsidie. ‘Het idee achter de korting is niet dat het onderwijs in Nederlandse taal en cultuur voor leerlingen in het buitenland wordt stopgezet, maar dat dit een verantwoordelijkheid is van de ouders en dat zij een groter deel van de bekostiging van dit onderwijs zelf op zich nemen. Daarbij ligt een grotere eigen bijdrage van de ouders voor de hand, maar ook de werkgevers kunnen meer bijdragen aan het onderwijs. Het resterende deel van de subsidie aan Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (€ 10 miljoen) is bedoeld voor de taken die Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland namens OCW uitvoert voor de Europese Scholen. Deze taken zijn vastgelegd in Europese verplichtingen. De korting is € 8,2 miljoen, resterend € 10,0 miljoen’, aldus het ministerie in een brief aan de Tweede Kamer.

Regeren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account