Modernisering Franse politieke systeem komt moeizaam op gang

Modernisering Franse politieke systeem komt moeizaam op gang

Senaat4

Al jaren wordt in de meer verlichte politieke kringen in Frankrijk gesproken over het moderniseren van het politieke systeem, waarbij gekozenen nog steeds uitvoerende bestuurlijke functies kunnen opstapelen. Het gevaar van belangenverstrengeling daarbij is groot en heeft in het verleden al tot de nodige schandalen geleid. Dat een kamerlid burgemeester is, is de gewoonste zaak en dat een senator voorzitter is van een communauté de communes, burgemeester of andere uitvoerende bestuurder, is een praktijk die al politieke generaties voortduurt.

Een senator die in zijn eigen woongebied niet een gehonoreerde bestuurlijke nevenfunctie bekleedt, is een uitzondering. De Sénat (foto), de Franse variant van de Eerste Kamer, is niet in de eerste plaats een instituut dat de wetgeving in de Tweede Kamer (de Assemblée nationale) controleert, zo leert de praktijk. De senaat bestaat uit een verzameling vooral oudere heren die opkomen voor de behartiging van de lokale belangen. Een groot aantal van hen wil dat vooral zo houden.

President François Hollande heeft in zijn verkiezingscampagne laten weten dat er een einde moet komen aan het uitbundig cumuleren van gekozen functies. Zo hebben zijn ministers alle uitvoerende bestuursfuncties moeten opgeven. En aan oud-premier Lionel Jospin (socialist, protestant) is opdracht gegeven om met voorstellen te komen over een hervorming van de politieke instituten. Het afschaffen of beperken van de ‘cumul des mandats’ is daarvan onderdeel. Jospin is met 35 aanbevelingen gekomen die in de komende tijd in het parlement zullen worden besproken, nadat de regering met concrete voorstellen zal zijn gekomen.

Eén van de voorstellen is de al ingevoerde onverenigbaarheid van ministeriële functies met een lokaal mandaat. Tussen leden van Eerste en Tweede Kamer wordt geen onderscheid gemaakt op dit punt: deze volksvertegenwoordigers zouden geen uitvoerende functie meer mogen vervullen (burgemeester, voorzitter van de departementale of de regionale raad.) Zij mogen daarentegen nog wel een niet-uitvoerende functie aannemen zoals lid van de gemeenteraad of van de andere raden in het plaatselijke bestuur. De maatregel zou moeten ingaan bij de eerstkomende verkiezingen; 2014 gemeenteraden, 2015 kantons en regio’s.

De oud-premier wil ook dat er grotere openheid wordt betracht over de belangen die politici er op na houden. Ministers, parlementsleden en hun medewerkers moeten openbare verklaringen deponeren over hun nevenactiviteiten. Jospin is ook op andere gebieden met vernieuwende voorstellen gekomen. Zo moet een zittende president zijn immuniteit verliezen bij kwesties die niet te maken hebben met de uitoefening van zijn ambt. Ook de rechter – Cour de justice de la République – die moet oordelen over (wan)daden van ministers, moet worden opgeheven. Leden van de regering zouden zich tegenover de gewone rechter moeten verantwoorden. Oud-presidenten zouden geen zitting meer mogen nemen in de Grondwettelijk Raad.

Het kiessysteem voor de parlementsverkiezingen wordt als rigide beschouwd wegens het gehanteerde districtenstelsel. Kandidaten die flink wat stemmen halen, komen niet in de Assemblée. Er kan per kiesdistrict maar één afgevaardigde, député, komen. Jospin doet de aanbeveling om een begin te maken met het kiezen via de evenredige vertegenwoordig en stelt voor 10% van de afgevaardigen (58) op deze manier te laten kiezen via lijstverkiezingen, zoals bijvoorbeeld in Nederland. Presidentskandidaten moeten 500 handtekeningen van politieke vertegenwoordigers verzamelen om aan de présidentielle te kunnen deelnemen. Sommige kandidaten, zoals Marine le Pen van het Front national, hadden bij de laatste verkiezing de grootste moeite om het benodigde aantal parrainages te halen. Jospin stelt voor om het systeem te vervangen door de invoering van de eis van 150.000 handtekeningen van gewone burgers.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account