Ministers ruziën over strafrechthervorming en ‘veiligheid’

Valls TaubiraAl enige dagen lijkt er volgens de Franse media een gespannen sfeer te heersen tussen de minister van Binnenlandse Zaken, hardliner Manuel Valls (foto links) en zijn collega van Justitie, de als zeer soft ervaren Christiane Taubira (foto rechts). De drukte hierover liep zo hoog op, dat premier Jean-Marc Ayrault, tijdens de vakantie ook de vervanger van president François Hollande, zich geroepen voelde een verklaring af te leggen: ‘er is slechts één lijn binnen de regering en wel die van een krachtdadige en doelmatige justitie’.

De eerste minister noemt het normaal dat er een debat wordt gevoerd. In september ligt er binnen de ministerraad een wetsontwerp ter tafel dat zal beantwoorden aan de eis van een doelmatig optredende justitie, aldus Ayrault in een persverklaring. Hij erkende dat hij en de president afzonderlijke notities hadden ontvangen van beide ministers, waarin zij hun – uiteenlopende – opvattingen neerschreven. De notitie van Valls, bedoeld voor Hollande persoonlijk, lekte uit, waarna Taubira zich genoodzaakt voelde een reactie te leveren. Toch noemt Ayrault het niet zo bijzonder dat er verschillende standpunten heersen, die de indruk wekken dat er sprake is van een polemiek of ernstig meningsverschil. Het belangrijkste is dat er een wetgeving komt waarin de Fransen vertrouwen kunnen hebben en die zorg draagt voor de veiligheid en bescherming van slachtoffers. Valls bagatelliseert op zijn beurt de onenigheden met zijn collegaminister en verklaarde dat er één lijn zal worden gevolgd en wel die van de president. ‘Wij gaan door met het werken met Christiane Taubira, hand in hand’, verklaarde de minister, de populairste in Frankrijk, op een persconferentie. Hij wil dit keer voorkomen dat het kabinet terugvalt in de klassieke tegenstellingen tussen de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken. Zo heersen er altijd meningsverschillen over de criminaliteitscijfers tussen de twee ministeries. Het ministerie van Valls, van wie bekend is dat hij graag premier Ayrault zou opvolgen bij een tussentijdse herschikking van het kabinet, hanteert meer verontrustende cijfers en legitimeert zich daarmee om met straffere voorstellen te komen. Minister Taubira, la garde des Sceaux, zoekt oplossingen van de misdaadproblematiek in kortere straffen, voorlopige invrijheidstellingen, heropvoeding, meer rechten voor de advocatuur. Valls is meer van de harde lijn en verwacht zich hiermee electoraal beter te kunnen profileren, maar peilingen wijzen uit dat de kwestie van openbare veiligheid niet meer de grootste zorg is van de Franse bevolking. Veel belangrijker na het tijdperk-Sarkozy zijn nu zaken als werkgelegenheid en de economie. Veiligheid komt nu op de tweede plaats.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account