Minister wil regime van auto-entrepreneur versoberen

PinelHoewel al veel protestgeluiden zijn vernomen, houdt de minister van het Artisanat Sylvia Pinel vast aan de verkiezingsbelofte van François Hollande om het regime van de auto-entrepreneur te herzien. De minister komt nu met een voorstel om er een instituut met twee snelheden van te maken. Zij wil de duur van een auto-entrepreneurschap beperken tot twee jaar – mogelijk vijf jaar – voor wie het werk als auto-entrepreneur de belangrijkste activiteit is geworden. Auto-entrepreneurs voor wie het werk een aanvulling op het inkomen  is, kunnen blijvend gebruik maken van het regime.

De verenigingen van auto-entrepreneurs zijn boos, willen dat de minister opstapt of vragen om een bemiddeling. Zij vrezen dat de minister het enthousiasme voor het regime met zijn eenvoudige inschrijving en regelgeving danig verstoort. De auto-entrepreneurs zijn goed voor de helft van de gestarte ondernemingen in Frankrijk. De artisans, de beoefenaren van ambachtelijke beroepen, zijn altijd al tegenstander geweest van het op 1 januari 2009 onder Nicolas Sarkozy gelanceerde instituut. De artisans beschuldigen de auto-entrepreneurs van oneerlijke concurrentie in het bijzonder in de beroepen die met de bouw te maken hebben. Geschrokken van alle reacties tracht minister Bernard Cazeneuve van Begrotingszaken olie op de golven te gooien. Veranderingen van het regime zullen slechts in de marge plaatsvinden en het is zeker niet de bedoeling om het instituut af te schaffen. En premier Jean-Marc Ayrault voegde er nog aan toe dat de beperking van de duur alleen zal gelden voor de auto-entrepreneurs in de bouw, de sector die zegt het meeste last te hebben van de concurrentie van de auto-entrepreneurs.

Op internet is inmiddels een beweging van auto-entrepreneurs van start gegaan onder de naam ‘poussins’ (kuikens) naar analogie van de eerder actief geworden groep ‘pigeons’ die via de sociale media op internet protesteerden tegen de hoge winstbelasting bij de verkoop van ondernemingen. De acties van de poussins (in enkele dagen meer dan 10.000 handtekeningen) zullen nog wel enige tijd voortduren nu minister Pinel het idee heeft uitgesproken om ook nog  de omzetplafonds voor de auto-entrepreneurs te verlagen. Voor de sector dienstverlening zou de omzetgrens € 10.000 lager moeten worden (nu € 32.600) en die voor de handelsactiviteiten zou € 27.000 naar beneden moeten (nu € 81.500). Later circuleerden andere cijfers zoals grenzen van € 19.000 en € 47.500. Wie een omzet draait die hoger is dan de plafonds, zal niet meer gebruik kunnen maken van het regime van de auto-entrepreneur. Het omzetverhaal van de minister was voor de federatie van auto-entrepreneurs de druppel die de emmer deed overlopen en de bestuurders staakten daarop het overleg. Het doel van de maatregelen is, aldus de minister, om veel eerder de bedrijven te ontdekken die zich zouden kunnen ontwikkelen. Als het zo ver is en zij gewone ondernemingen worden, kunnen zij ook beter worden begeleid om verder te groeien, zo klinkt de verdediging op het departement. Te veel auto-entrepreneurs houden bewust hun omzet te laag om zo in aanmerking te blijven komen voor de voordelen van het regime, zoals eenvoudige administratie, verzekering tegen ziektekostenkosten, lage belasting en sociale premies. Van de huidige circa 900.000 auto-entrepreneurs behaalt iets meer dan de helft een omzet en 90% daarvan heeft een omzet dat lager is dan het minimumloon.

Premier Jean-Marc Ayrault meent dat zijn minister wat te hard van stapel loopt en stelt voor de omzetgrens van € 10.000 te verhogen tot € 18.000 tot € 20.000. Overigens is de kwestie niet al te spoedeisend, want de inwerkingtreding van de wijzigingen is voorzien in 2015. De omzetgrenzen zijn in een wetsvoorstel later niet meer genoemd.

De minister laat zich duidelijk niet inspireren door de rapportage van twee onderzoeksinstellingen die in april adviseerden om geen ingrijpende veranderingen in het statuut aan te brengen. De voordelen van het regime zijn groot: het zwart werken is lager geworden, de auto-entrepreneurs hebben inmiddels voor € 5 miljard omzet gezorgd en € 1 miljard verdween daarvan in de staatskas aan belastingopbrengsten. Driekwart van de nieuwe ondernemers erkent dat zij niet aan een bedrijfje zouden zijn begonnen zonder het regime van de auto-entrepreneur. Het afschaffen van het statuut zou een miljoen werklozen extra opleveren, aldus de adviesorganen aan de minister. Zij blijft vasthouden aan de limitering in de tijd, denkt serieus aan de verlaging van de omzetgrensen, wil dat auto-entrepreneurs verplicht een garantieverzekering afsluiten (assurance décennale) en verlangt dat werknemers die daarnaast ook auto-entrepreneur zijn,  hun werkgever informeren over hun inkomsten daaruit die bovendien een zekere grens niet mogen overschrijden. Minister Pinel wil volgende maand al met voorstellen komen aan het parlement.

De eenvoud van het statuut heeft hier en daar tot misbruik geleid, waarbij ondernemingen auto-entrepreneurs aan het werk hebben, die in feite gewoon in dienst zijn. Het zou gaan om 1 tot 2% van de auto-entrepreneurs. Bedrijven vragen aan nieuw personeel om zich in te schrijven als auto-entrepreneur en voor hun diensten een rekening te sturen. De werkgever hoeft dan geen vrije dagen uit te betalen, niet door te betalen bij ziekte, geen overuren uit te betalen, geen sociale premies af te dragen. De ‘werknemer’ zal bij werkloosheid geen uitkering ontvangen. Ook buitenlanders zonder papieren werken in keukens van dure restaurants als auto-entrepreneurs. De praktijken doen zich verder voor in het transportwezen en in de wereld van kunst en communicatie.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account