Merendeel Franse bevolking is voorstander van actieve euthanasie

euthanasie5Minister Marisol Touraine van Volksgezondheid spreekt van een dramatische situatie die onaanvaardbaar is. Zij wijst erop dat het probleem van het verdwijnen van artsen van het platteland de aandacht van de regering heeft: te veel kleine ziekenhuizen kampen met lege plekken en het is bijzonder moeilijk om dokters te vinden die zich in de medische woestijnen willen vestigen. Ook president François Hollande heeft zijn ontsteltenis geuit over het overlijden van de baby en zijn zorg over de artsenleegloop uitgesproken. Zijn reactie is verkeerd gevallen bij de Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), ‘want het zijn de achtereenvolgende regeringen geweest, van links en van rechts, die uit naam van de rentabiliteit kraamklinieken en buurtziekenhuizen hebben gesloten en de geldkraan voor de openbare ziekenhuizen vrijwel hebben dichtgedraaid. Voor 2013 staan nog € 675 miljoen aan bezuinigingen te wachten voor het ziekenhuiswezen, gepaard gaande met nieuwe sluitingen. Op de vraag of de president van Frankrijk zijn belofte uit de verkiezingsperiode moet nakomen om actieve euthanasie bij wet mogelijk te maken, antwoordt 89% van de Franse bevolking positief.
François Hollande maakte tijdens de campagne duidelijk dat hij voorstander is van de mogelijkheid om medische bijstand te verlenen aan volwassen personen die ongeneeslijk ziek zijn, lichamelijk en geestelijk lijden en verzoeken om in waardigheid hun leven te doen beëindigen. In december zal een presidentiële commissie met voorstellen daartoe komen. De Ifop-enquête die op verzoek van de Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) werd gehouden, bevestigt in versterkte mate het al bekende oordeel onder brede lagen in de Franse bevolking dat een wettelijk geregelde vorm van actieve levensbeëindiging gewenst is. Slechts de kerk meent nog dat politici zich beter kunnen bezighouden met het oplossen van het werkloosheidsvraagstuk dan met het vraagstuk van de euthanasie, constateert de ADMD. De meeste voorstanders van Hollande’s voornemen (94%) zijn te  vinden onder de sympathisanten van links. Bij UMP en uiterst rechts zijn de percentages 84 en 89. Jongeren onder de 35 jaar zijn voor 90% voorstander van aanpassing van de wet; bij ouderen is het 81%. Hoger opgeleiden in stedelijke gebieden blijken voor meer dan 90% in te stemmen met aanpassing van de wet die nu niet verder gaat dan het in medische overleg op verzoek stopzetten van medische behandeling bij terminale patiënten, de passieve euthanasie. Volgens de AMDM is de huidige wetgeving te veel een zaak voor de artsen. ‘De arts beslist, waarbij de patiënt niet in centrum van de besluitvorming staat’.
(03.11.12)

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account