Meeste Fransen in het buitenland denken niet aan terugkeer

expats
De Fransen die naar het buitenland zijn getrokken hebben steeds minder animo om weer terug te keren naar hun land. Het zijn er volgens de inschrijvingen bij de consulaten circa 1,6 miljoen, maar volgens de feiten 2,2 miljoen. Volgens een onderzoek onder Franse ex-pats, onder wie ook bijna-gepensioneerden, zullen vier van de tien nooit meer naar hun vaderland teruggaan. De belangrijkste reden om te blijven in hun nieuwe land is het willen voortzetten van hun carrièreopbouw, hetgeen gemakkelijker verloopt dan in Frankrijk, menen deze uitgewekenen.

Meer dan de helft (54%) zegt zeer tevreden te zijn over hun verblijf in een ander land. Dat was bij eenzelfde onderzoek zeven jaar geleden nog ruim 40%. Ook de perioden, waarin met uitgezonden blijft voor de werkgever, worden steeds langer, nu ten minste vijf jaren. En van de beoefenaren van de vrije beroepen zijn deze werkperioden in den vreemde nog veel langer, voor zeven van de tien meer dan tien jaar. Voor 82% van hen kan alleen een grondige mentaliteitsverandering hen bewegen ooit weer terug te keren naar hun Hexagone. De leiding van het onderzoek Sandrine Chauvet constateert dat de buitenlandse Fransen geen zin hebben om terug te keren. ‘Steeds meer ex-pats schamen zich voor hun land. In Frankrijk heb je niet het recht om te slagen, maar evenmin om fouten te maken’. Negatieve ontwikkelingen zijn volgens de respondenten ook het fiscale en sociale model en de verandering van de politiek. Opmerkelijk is ook het sinds 2006 opgemerkte fenomeen dat de Fransen in het buitenland steeds minder vaak op bezoek gaan naar hun moederland. Bijna de helft komt er nog maar een keer per jaar.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account