Marseille krijgt nog meer politieversterking

Marseille2Na de 13e dodelijke afrekening dit jaar in het drugscircuit van Marseille, komt minister Manuel Valls van Binnenlandse Zaken wederom naar deze door criminaliteit geteisterde stad. Hij heeft de plaatselijke politie extra middelen en mankracht in het vooruitzicht gesteld om een einde te maken aan de welig tierende drugshandel die ‘de stad verkankeren.’

Na het aantreden van François Hollande zijn al 230 politiemensen en leden van de gendarmerie toegevoegd aan de politie van Marseille. Onder het bewind van Nicolas Sarkozy werden 175 politieposten geschrapt. Het aantal dodelijke schietpartijen is tot nu toe dit jaar met 13 iets lager dan de 17 van vorig jaar in dezelfde periode. In 2012 kwamen 24 mensen om bij dodelijke afrekeningen. De helft van Marseille is inmiddels aangemerkt als een zone de sécurité prioritaire, waarin vrijwel niets is gedaan op het gebied van veiligheid, onderwijs of armoedebestrijding. Volgens de minister is de stad jarenlang in de steek gelaten door de landelijke overheid en de lokale besturen, in het bijzonder die van de stad zelf. Valls wil dat de burgemeester harder optreedt en eindelijk besluit tot het aanbrengen van videobewaking in de binnenstad en een eigen stadspolitie op poten zet.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account