Maria Hemelvaart in seculier Frankrijk

maria15 augustus is het feest in Frankrijk. Katholieken vieren de hemelvaart van Maria, dat wil zeggen : haar glorieuze opname in de hemel zonder een normale natuurlijke dood te sterven. Maria verliet het aardse leven zonder de vleselijke zonde te hebben begaan en zonder belast te zijn met de erfzonde, daarbij een voorschotje nemend op het offer van haar zoon Jezus die heil over de mensheid bracht. Een katholiek feest dus, dat algemeen gevierd wordt in Frankrijk, waar religie en staat nauwgezet gescheiden zijn. De figuur van Maria is opmerkelijk populair in Frankrijk. Dit jaar bidden gelovigen vooral tot Maria’s luisterend oor voor de christenen in Irak. Voor niet-gelovigen biedt ze vooral een vrije dag in het midden van de zomer. Historicus Louis Manaranche, hoogleraar en voorzitter van de denktank Fonder Demain geeft in dagblad Le Figaro zijn visie op de oorsprong van de viering.

Al sinds de 6e eeuw is Maria hemelvaart al een bijzondere dag, die een speciale betekenis gekregen heeft onder het bewind van Lodewijk de 8e. Deze laatste wenste zo gretig dat hij een erfgenaam zou krijgen, dat hij heel Frankrijk inclusief al haar inwoners aan Maria offerde en zelf op die manier de nederige positie van regent aannam. Toen zijn bede dan uiteindelijk verhoord werd, besloot de koning Maria Hemelvaart tot een nationale feestdag ‘avant la lettre’ te maken. In het hele land, tot in de kleinste afgelegen parochies werden processies gehouden ter herdenking van het vervullen van deze bede van de koning. En ook tot op de dag van vandaag wordt in de Notre Dame in Parijs de jaarlijkse processie besloten met een plechtige lezing door een bisschop. Met onderbreking van de jaren rondom de Franse Revolutie is de viering van de 15e augustus op die manier ook een symbool geworden van de continuïteit van Frankrijk, ondanks de opeenvolging van verschillende regimes en de ontwikkelingen in de maatschappij. Ook nu nog herinnert de nationale feest- en rustdag de Fransen aan hun historische wortels, die niet zomaar genegeerd kunnen worden.

Maar hier eindigt de wereldlijke betekenis van 15 augustus niet. Het gebaar dat de koning 377 jaar geleden maakte, getuigt van nederigheid tegenover het lot. Zoals de president van de V.S. zijn toespraken altijd eindigt met een God bless America, zo erkende ook de absolute heerser Lodewijk de 8e dat niet alle macht in zijn handen ligt. Wat overigens niet wil zeggen dat volgens de Franse koning een vorst niet alles zou moeten doen wat in zijn macht ligt om het lot van de bevolking en de maatschappij te verbeteren en de eenheid binnen de natie te bevorderen. Zijn beloften en zienswijzen moeten echter wel gekenmerkt worden de gepaste nederigheid die de burgers tegen teleurstelling en desillusie zou moeten beschermen. Kijken we nu naar de hoge verwachtingen die zo kenmerkend zijn voor Frankrijk ten tijde van de vijfjaarlijkse presidentsverkiezingen en de enorme afname van de aanvankelijk welhaast messiaanse populariteit, een paar maanden na het benoemen van de nieuwe president, dan kunnen we spreken van een perversie van de Franse politiek…

Gelukkig zijn er in de zomer twee data die Frankrijk met de voeten op de grond houden: 14 juli om ze aan de daadkracht van de Franse revolutie te herinneren en 15 augustus om erbij te bedenken dat niet alles in hun handen ligt.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account