Lokale huurwaarde: grondslag berekening lokale belastingen wordt herzien

valeur locativeDe Franse overheid is  begonnen met het actualiseren van de lokale huurwaarde voor bedrijven en winkeliers. Deze valeur locative dienst als grondslag voor de berekening van de plaatselijke belastingen. De bestaande huurwaarde is gebaseerd op de kadastrale gegeven die in 1970 zijn ingevoerd. De daarin opgenomen waarden staan niet meer in verhouding tot de werkelijke waarde. Bovendien is de berekening erg ingewikkeld en nauwelijks te volgen voor niet-ingewijden. De nieuwe berekeningswijze zou veel simpeler worden. De belastingdienst is nu begonnen met het inventariseren van de nieuwe waarden voor onroerend goed dat professioneel in gebruik is. Als deze operatie achter de rug is, volgt eenzelfde procedure voor particuliere huiseigenaren, die op termijn hun taxe d’habitation en taxe foncière aanzienlijk omhoog zullen zien gaan. Maar zover is het nog niet. Bedrijven worden naast de taxe foncière ook nog aangeslagen voor de lokale belasting CFE (cotisation foncière des entreprises), de opvolger van de gemeentelijke belasting taxe professionnelle. Inmiddels hebben de eigenaren van professioneel onroerend goed de declaratieformulieren in huis om opgaven te doen over hun bedrijfspand, kantoor of winkel. Dat geldt ook voor de mensen die in vrij beroepen werken en enkele ruimten van hun woonhuis gebruiken voor de uitoefening van hun beroep. Industriegebouwen vallen niet onder deze regeling. De inventarisatie zal in 2013 en 2014 worden uitgevoerd en in 2015 zullen de nieuwe gegeven worden gebruikt voor de nieuwe berekening van de plaatselijke belastingen. Daarna komen de nieuwe vaststellingen van de huurwaarden voor de particuliere woningen aan de beurt. De VLP (valeur locative d’un local professionnel) zal worden berekend op basis van het aantal vierkante meters vermenigdvuldigd met verschillende factoren en coëfficiënten die afhangen van o.a. de kwaliteit, de bestemming, de ligging, het gebruik en de functie van de ruimte. De verkoopafdeling van een winkel zal bijvoorbeeld worden hoger worden gewogen dan de opslagruimte van datzelfde bedrijf. De declaraties moeten op 8 april zijn ingeleverd, maar wie de declaratie via internet invult en verstuurt, krijgt wat meer tijd.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account