Kenteken, auto invoeren


Invoeren van de auto


Het 'invoeren' van een gebruikte Nederlandse auto in Frankrijk is wel een gedoe – het ene departement is wat strikter in de uitvoering van de regels dan het andere. Overigens is de term 'invoeren' sinds het vrije verkeer van goederen en personen binnen de EU geen correcte term meer. Meer een zaak van opnieuw registreren in een ander EU-land.

Iedereen binnen de EU kan een auto in een van de lidstaten kopen, de btw aldaar betalen, de belasting/douane op de hoogte stellen (voor particulieren wordt geen BPM teruggegeven), nog wat formulieren invullen en dat is het eigenlijk. De praktijk blijkt echter wat weerbarstiger dan de theorie. Er zijn ook constructies waarbij een Franse handelaar een nieuwe auto in Nederland koopt en naar Frankrijk kan importeren zonder betaling van de BPM. Dat kan een Nederlandse particulier ook zelf doen. In dat geval betaalt de koper de netto catalogusprijs, die tientallen procenten lager is dan de consumentenprijs (auto plus btw plus BPM – belasting personenauto’s en motorfietsen.)

Bij de aankoop van de belastingvrije auto zorgt de dealer voor een tijdelijk kenteken, dat zeven dagen geldig is en voor de CVO (certificaat van overeenkomst, certificat de conformité, national ou communautaire), nodig om vast te stellen of de auto voldoet aan de Franse eisen om op Franse wegen te mogen rondrijden. Dat certificaat wordt geleverd door de leverancier/constructeur en eventueel door een goedgekeurd agentschap van het automerk in Frankrijk. Niet alle dealers in Nederland werken van harte mee. Voor het invoeren in Frankrijk van een nieuwe, in Nederland gekochte auto zijn volgens de informatie van de RDW, de Rijksdienst voor het wegverkeer, nodig: de aankoopnota (facture d’achat) met daarop – in het Frans – aangetekend alle details: naam en adres van verkoper en koper, het land van bestemming van de auto en een volledige omschrijving van merk, type, serienummer, cilinderinhoud, datum van eerste gebruik, kenteken, leverdatum, aantal kilometers op de teller, verkoopprijs exclusief BTW én de aantekening 'vrijgesteld van BTW'. Verder nog een voorlopig kentekenbewijs (certificat d’immatriculation provisoire) in Nederland en een onderhouds- en garantieboekje (carnet de garantie ou d’entretien), ondertekend en/of afgestempeld door de leverancier.

Voor de Franse wet is een auto 'nieuw' binnen zes maanden na het eerste gebruik of met minder dan 6000 kilometer op de teller. Bij invoer in Frankrijk dient alsnog omzetbelasting betaald te worden: 19,6% van de gefactureerde prijs. De fiscale dienst levert dan een certificat d’acquisition, nodig om een Frans kenteken aan te vragen.

En dan de veel vaker toegepaste procedure om de bestaande auto mee naar Frankrijk te nemen als men naar dat land verhuist. De procedure is, ondanks sommige woeste verhalen van het tegendeel, niet ingewikkeld: vraag bij de Franse dealer van het automerk een attestation d’identification pour véhicules importés à un type aan, laat bij een auto van drie jaar of ouder de keuring doen in Frankrijk (voor motorfietsen is dat niet nodig), ga met het Franse certificaat van de importeur of fabrikant en met de Nederlandse kentekenpapieren naar het plaatselijke belastingkantoor en toon daar de factuur van de auto of een verklaring dat de auto afkomstig is van een particuliere transactie en geef de kilometerstand op. Zowel bij het Centre des Impôts als bij de prefectuur (of het gemeentehuis) moet je je kunnen legitimeren met paspoort/rijbewijs en aantonen waar je in Frankrijk woont (telefoon- of elektriciteitsrekening.) De RDW in Nederland geeft de zgn. homologatieverklaringen sinds een aantal jaren niet meer af. Binnen Europa zijn afspraken gemaakt dat deze verklaring niet meer nodig is. Frankrijk houdt zich niet aan deze regel en blijft in de meeste prefecturen nog gewoon om de conformiteitsverklaring vragen.

Het loont de moeite om met het Nederlandse kentekenbewijs naar de Préfecture of Sous Précture te gaan en te vragen of uw kenteken voldoende is. De meeste moderne kentekenbewijzen hebben een K-nummer. Dat is het Europese toelatingsnummer. In het departement de Tarn wordt dit geaccepteerd zonder een conformiteitsverklaring. Dat scheelt toch weer minimaal € 100. (30.12.13)

Bij de prefectuur wil men zien dat het met de btw in orde is (verklaring belastingkantoor: certificat de régularisation fiscale dat de btw al in een ander land is betaald), toon daar ook de papieren zoals bij de belastingdienst is gebeurd en de carte grise kan worden aangemaakt. Als het allemaal rond is, moet de RDW verwittigd worden en kan de registratie van het Nederlandse kenteken definitief worden doorgehaald. Voor het schriftelijk afmelden is nog een document nodig van de Franse prefectuur, douane of politie of een kopie van het de nieuwe carte grise. Dit stuur je samen met de Nederlandse kentekenpapieren (als die er nog zijn), een fotokopie van een geldig legitimatiebewijs en een begeleidende brief naar: RDW, Unit VRD, Postbus 30.000, 9640 RA Veendam. Het duurt dan ongeveer tien werkdagen voordat de registratie in Nederland is beëindigd. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden.

Voor de volhouders was er dan nog de DRIRE (Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement), beter bekend als la service des Mines, die inlichtingen geeft over de invoer en (strenge) keuringen en technische controle van meer bijzondere of oude modellen auto’s, caravans, LPG-installaties enzovoort. Sinds enkele jaren is deze soms erg ambtelijke dienst vrijwel uitgeschakeld bij het invoeren van de auto, maar bij de invoer van caravans en incourante modellen moet die dienst nog wel worden ingeschakeld.

Via internet zijn de formulieren voor het invoeren van de auto ook te downloaden: Demande d'attestation d'ídentification op www.drire.gouv.fr/national/vehicules/imp-ident.html. De aanvraagformulieren voor de carte grise of wijzigingen daarin (als de auto wordt verkocht bijvoorbeeld) zijn via internet op te halen en te printen: Franse formulieren. Frankrijk kent een levendige markt van tweedehands auto's. Er zijn enkele sites waarop te snuffelen valt: Argusauto, Kitrouve, ParuVendu.

Men moet ook niet vergeten de in Nederland betaalde BPM bij uitvoer terug te vragen. Informatie hierover is op de website te vinden.

Uit het forum van deze website:
Peter en Nienke hebben een handzaam overzicht gemaakt, waarvan verschillende malen met succes gebruik is gemaakt. Hieronder hun relaas:

Onderstaand stuk is reeds door meerdere leden van dit forum met succes gebruikt. Zelf hebben wij volgens deze procedure al vier auto's geïmporteerd.

Met ingang van 2009 is het binnen de EU niet meer nodig een Homologatie verklaring (Certificat d’Homologation) over te leggen. Echter de ervaring leert dat je toch het beste met zo’n verklaring, die ook wel Certificat de Conformité wordt genoemd, een auto te importeren.Een certificaat van de RDW werkte al niet goed, want er ontbreken vaak gegevens die nodig zijn voor de invulling van de carte grise, het kentekenbewijs. Ik beveel dan ook sterk aan om toch maar € 180 uit te geven om bij de Franse fabrikant of importeur een certificaat aan te vragen.
Dit kan gewoon via internet met de vraag:
Veuillez m’envoyer les documents relatives à l’importation d’une voiture.
Je krijgt dan alle formulieren thuis opgestuurd die je moet invullen.Op het document van de fabrikant/importeur staat dan precies wat de Préfecture op de carte grisemoet invullen.

Dan moet je de volgende documenten hebben:

  • Het Nederlandse kentekenbewijs
  • Een aankoopfactuur waaruit blijkt dat BTW is betaald
  • Een kopie van de laatste rekening van de EDF of telefoon in Frankrijk
  • Een geldig paspoort

Maak overal minstens 3 kopieën van.
Dan is de eerste gang naar de Trésorerie (je lokale belastingkantoor), daar vraag je een certificat d’acquisition d’un véhicule terrestre à moteur aan. Nodig zijn de kopieën van paspoort, rekening EDF, compleet kentekenbewijs, aankoopnota met btw erop en het Certificat de Conformité.
Het groene papier is gratis en je krijgt het direct mee.

De tweede gang is naar de Contrôle Technique als de auto ouder is dan 4 jaar. Een contrôle obligatoire laten uitvoeren. Dit kost tussen de € 50 en € 65. Je krijgt een rapport en een sticker op de voorruit. De CT in Frankrijk is veel strenger en beter dan in Nederland. De stations zijn commercieel maar mogen geen werkzaamheden aan de auto uitvoeren, zelfs geen lampje vervangen. Bij twijfel dus eerst maar even langs een lokale garage voor een beurt.

Dan naar de (sous)-Préfecture met:

  • Origineel kentekenbewijs
  • Origineel rapport van de CT (krijg je terug)
  • Aankoopnota
  • Kopie rekening EDF
  • Certificat de conformité/homologation
  • Groene certificaat van de Trésorerie

Let goed op: Je moet zorgen dat je zelf wel een kopie van het kentekenbewijs bewaart want dat moet je opsturen naar de RDW met een kopie van de carte grise om de auto in Nederland te laten uitschrijven.

Als alles in orde is dan sta je tien minuten later met een carte grise buiten na achterlating van een bedrag  afhankelijk van de fiscale Franse PK’s en de bonus/malusregeling (zie hieronder) voor schone/vuile auto's. Direct door naar een automaterialenhandel of hypermarché om kentekenplaten te laten maken. Die moeten in Frankrijk gepopt zijn en mogen niet worden geschroefd.

Je moet ook meteen een Franse verzekering afsluiten want je Nederlandse verzekering geeft geen dekking meer. Vraag tevoren bij je Nederlandse verzekering een no-claim certificaat aan met liefst een zinnetje in het Frans erop. De maximale no-claim in Frankrijk is 50% maar het is veel goedkoper dan in Nederland. Neem op zijn minst een uitgebreide WA, oftewel Responsabilité Civile plus récupération de la voiture. In Frankrijk bestaat geen ANWB dus is het aan te bevelen om dit door de verzekeringsmaatschappij te laten verzorgen.

Kopie Nederlands kentekenbewijs plus kopie carte grise opsturen naar de RDW met het verzoek de auto uit het bestand te verwijderen en de resterende wegenbelasting terug te storten. Dat gebeurt binnen een week of twee. Officieel staat het oude kentekennummer op de carte grise maar ik beveel toch aan een kopie van het Nederlandse kenteken mee te sturen.


Van de Rijksdienst voor het Wegverkeer is nog de volgende informatie afkomstig:

'De Europese Commissie heeft bepaald dat EU-landen verplicht zijn om  registraties van voertuigen over te nemen als deze afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Het is dus niet meer noodzakelijk om een COC/CVO te overhandigen als men binnen de EU een auto naar een ander land wil exporteren. Het betreft dus auto’s die reeds in Nederland zijn geregistreerd met een Nederlands kenteken. Ondanks deze uitspraak kan het zo zijn dat autoriteiten in een ander EU-land nog steeds om een verklaring vragen, omdat hun procedures nog niet aangepast zijn aan de uitspraak van de Europese commissie. De RDW biedt een verklaring aan (in diverse talen) met uitleg over deze uitspraak. Voertuigeigenaren die dan nog hinder ondervinden bij de import van hun auto in een andere lidstaat, kunnen contact opnemen met de heldesk van de RDW. Een medewerker van de helpdesk probeert dan te bemiddelen tussen het betreffende land en de eigenaar van de auto. Het telefoonnummer van deze helpdesk is 079 - 345 81 60. Voor auto’s die zonder registratie in Nederland worden geëxporteerd, blijft het noodzakelijk een COC/CVO verklaring aan te vragen. Als u een personenauto exporteert naar het buitenland en daar een kenteken aanvraagt, wordt er gevraagd naar een Verklaring typegoedkeuringsgegevens. De informatie op de VWE Verklaring typegoedkeuringsgegevens is te vergelijken met die van een CVO (Certificaat Van Overeenstemming) of COC (Certificate Of Conformity) verklaring. Op deze verklaring vindt u de technische informatie die soortgelijk is aan de originele homologatiegegevens en die benodigd is om de auto te registreren.'


In principe gelden voor de invoer van een Nederlandse caravan dezelfde procedures als voor een personenauto. Maar de Franse eisen aan de inrichting van een caravan zijn anders, hetgeen betekent dat er enkele technische aanpassingen aan de caravan nodig zullen zijn. Dat maakt de procedure er wat langduriger, kostbaarder en ingewikkelder op. Toch wel een heel gezeur, want om naar het bedrijf te gaan dat de aanpassingen verricht, moet er een voorlopig kenteken zijn en moet de caravan bovendien zijn verzekerd. Ook het invoeren van een aanhangwagen (remorque) is omkleed met procedures. Er is een technische keuring nodig bij de DRIRE en de aanhanger moet vaak zijn voorzien van beveiligingsgeleiders ter bescherming van fietsers, de barres pare-cyclistes.

Aanhangers met een maximaal beladen gewicht van meer dan 750 kilo krijgen een eigen kentekenplaat, dus ook een carte grise, en moeten afzonderlijk WA worden verzekerd. Op de aanhanger van meer dan 500 kilo moeten twee plaatjes zitten: één met onder andere naam van de bouwer, bouwjaar en serienummer en een ander met gewicht en afmetingen van de remorque. Voor het rijden met een aanhanger die lichter is dan 750 kilo volstaat het rijbewijs B. Voor zwaarder sleepwerk is een rijbewijs B-E vereist. En als de aanhanger of caravan meer dan 30% zwaarder is dan de auto, geldt een snelheidsbeperking. Het is toegestaan om met een Nederlandse auto een Franse aanhangwagen te rijden of andersom, mits de caravan of aanhangwagen minder weegt dan 500 kilo.

In dit overzicht staat het allemaal op een rijtje (in het Frans). Er zijn ook sites waarop alles uit handen is te geven: www.plaque.free.fr of www.carte-grise.org/votre-carte-grise-chez-vous.php

Dan is er nog de mogelijkheid om in Frankrijk een Franse auto te kopen, ook als je in Nederland woont. De auto wordt dan gebruikt als vervoermiddel tijdens de vakanties in het tweede huis in Frankrijk. Men kan bij de prefectuur een kentekenbewijs krijgen als men kan aantonen (via een rekening van de EDF bijvoorbeeld) dat men over een adres in Frankrijk beschikt. Ook is het mogelijk deze auto te verzekeren bij een Franse maatschappij.


Niet met je Franse auto in Nederland

Een goede raad: als men niet in het bezit is van een (niet meer benodigde) carte de séjour of een bewijs van uitschrijving uit Nederland, ga dan vooral niet met je Franse auto rondrijden in Nederland. De graaigrage Nederlandse fiscus verwoordt het op de bekende toonzetting: 'Als u in een auto rijdt die in het buitenland geregistreerd staat, mag u daarmee als inwoner van Nederland ook in Nederland rijden. U bent in dat geval wel BPM verschuldigd.'

Belastingdienst/douane en politie kunnen bijzonder moeilijk doen wanneer ze constateren dat een Nederlander die niet in Frankrijk woont met een Franse auto rijdt: btw betalen, BPM betalen, boete betalen. Zo’n grap kan in de duizenden euro’s lopen. Nederlanders die permanent in Frankrijk wonen, mogen wel met hun Franse auto in Nederland rijden als zij kunnen aantonen inderdaad in Frankrijk hun vaste woonplaats te hebben. De belastingdienst staat wel toe dat inwoners van Nederland voor korte tijd (twee weken) met een buitenlandse auto in Nederland mogen rijden. Zij moeten dat tevoren via Internet aanvragen. Met een formulier is dan een melding te doen voor de vrijstelling van de Nederlandse belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en van de motorrijtuigenbelasting (mrb). Men kan de vrijstelling met dit formulier ook wijzigen of intrekken. De vrijstelling geldt voor een motorrijtuig dat is geregistreerd buiten Nederland en wordt gebruikt door een Nederlandse ingezetene. De vrijstelling voor de twee weken kan maar één keer per jaar worden gekregen voor dezelfde auto. Wie na de periode van twee weken in Nederland gebruik blijft maken van het motorrijtuig, moet de bpm en de mrb vóór het aflopen van deze periode op aangifte voldoen. In dat geval vervalt de vrijstelling en zijn beide belastingen verschuldigd vanaf de begindatum van de vrijstelling.


Kentekenbewijs (carte grise)

Het kentekenbewijs heet in Frankrijk in het dagelijks spraakgebruik een carte grise. Iemand die in dat land een nieuwe auto koopt, heeft veertien dagen de tijd om zo’n (vroeger inderdaad) grijs papier aan te vragen. In de tussentijd rijdt hij rond met een carte grise provisoire (met de tijdelijke kentekenplaten, wit met zwarte letters). In de meeste gevallen regelt de garagehouder de papierwinkel bij de aanschaf van een (nieuwe) auto. De naam carte grise is eigenlijk certificat d'immatriculation européenne, maar het zal nog jaren duren voordat deze term gemeengoed is.

Het oude, grijze Franse kentekenbewijs is vervangen door een nieuw document, blauwgrijs van kleur. De nieuwe kaart wordt landelijk ingevoerd en past dan binnen de harmonisatie van administratieve documenten in Europa. Ook bromfietsrijders zullen het nieuwe kentekenbewijs moeten bezitten. De kaart bevat couponnetjes waarop technische keuringen worden vermeld, adreswijzigingen, veranderingen van eigenaar, afvoer naar de sloop enzovoort. Via slimme, met het blote oog niet waarneembare technische kenmerken, moet het nieuwe document fraudebestendig zijn.

Wie in Frankrijk een tweedehands auto bij een garage koopt, hoeft zich evenmin zorgen te maken over al deze rompslomp. De garagiste regelt de carte grise en je bent van veel gezeur af. De aanvraagformulieren voor de carte grise of wijzigingen daarin (als de auto wordt verkocht bijvoorbeeld) zijn via internet op te halen en te printen. Zelfs is het mogelijk om via een website een kenteken aan te vragen, waarmee een gang naar de prefectuur kan worden bespaard. Men betaalt aan de uitvoerders een vergoeding van ongeveer € 30.

Oldtimers heten in Frankrijk véhicules de collection en de bezitters daarvan behoeven de oude carte grise niet in te ruilen voor een carte grise collection. Het mag wel. De technisce controle behoeft maar om de vijf jaar (in plaats van twee jaar) plaats te vinden met een carte grise collection.

Wie is  geëmigreerd naar Frankrijk moet de 'ingevoerde' auto op een Frans kenteken laten zetten en wel binnen zes maanden nadat men zich bij de Franse belastingdienst heeft aangemeld. Wie om een bijzondere reden toch belastingplichtig blijft in Nederland, behoeft zijn NL-kenteken niet om te wisselen in een kenteken F.

Wie verhuist kan via een te openen account op internet het nieuwe adres opgeven. Deze mogelijkheid geldt alleen voor de nieuwe kentekens (AA-111-AA.) Het nummer blijft sinds 2009 'levenslang' bij de auto en verandert niet bij verkoop. Daarmee zijn tal van administratieve handelingen vervallen, zoals het aanvragen van een nieuw kenteken bij verhuizing naar een ander departement. Na drie keer verhuizen, moet een nieuw kentekenbewijs worden aangevraagd. Wie het leuk vindt om de aanduiding van regio en departement op de kentekenplaten te veranderen, heeft daarvoor geen toestemming nodig. Het omwisselen van de oude kentekens kan alleen bij wisseling van eigenaar.

Sinds het voorjaar van 2009 worden nieuw verkochte auto's voorzien van een nieuw vormgegeven kentekenplaat, plaque d'immatriculation. Dat nummer blijft bij de auto, ook als zij wordt ingeruild of particulier verkocht. Ook tweedehands auto's die van eigenaar wisselen, krijgen de nieuwe kentekens, bestaande uit twee letters, drie cijfers, twee letters. De kentekenbewijzen kun je niet meer op de prefectuur afhalen. Het document komt via de post, ongeveer een week nadat de administratieve afwikkeling achter de rug is. Dat verzenden kost € 2,50 en wordt meegerekend bij de kosten (regionale belasting) van de carte grise. Nadat de gegevens op de prefectuur in orde zijn bevonden en de leges en andere kosten zijn betaald, ontvangt men een voorlopig certificaat met het nieuwe nummer, waarmee een maand kan worden gereden in afwachting van het ontvangen van het definitieve certificaat. Bij een verhuizing zal dus niet meer een ander kentekenbewijs nodig zijn. Het nieuwe adres van de autobezitter zal via een sticker op het certificaat kunnen worden geplakt.

Tweedehands auto’s
(occasions) zijn in Frankrijk volop te koop. De inruilwaarde bij de autodealers (concessionnaires) is meestal gebaseerd op de Argus-waarde, een vorm van ANWB-prijs.

Met inruilen zijn ze wat minder soepel dan in Nederland, de meeste gebruikte auto’s worden daarom particulier verkocht en soms ook via een veiling. Dat laatste gebeurt vrij frequent en met heel goed opletten – er komt geen garantiebewijs – is er soms heel voordelig een goede Franse auto te krijgen. Let wel op dat de gevraagde prijs met nog zeker tien procent moet worden verhoogd aan veilingkosten. Veel Fransen vinden nieuwe auto’s relatief te duur en kopen bij voorkeur jonge tweedehands auto’s, die na een jaar 30% goedkoper zijn en na twee jaar zelfs 50%. Bij transacties tussen particulieren wil er weleens iets mis gaan en moeten niet voorziene reparatiekosten worden betaald om de aanwinst in orde te krijgen. Deze kosten mogen op de verkoper worden verhaald.
Een briefje is dan wel nodig:

Monsieur, Madame,

Le     (datum opgeven), je vous ai acheté une voiture d'occasion      (omschrijving geven) à la suite de la petite annonce que vous avez publiée dans     (naam van de krant) le     (datum opgeven), dont je vous rappelle les termes     (tekst van de adverentie opgeven).Cette voiture que je pensais être en excellent état doit subir de très importantes réparations. Je vous demande de m'en rembourser le montant (ci-joint photocopies des factures).
A défaut de réponse de votre part, je serai conotraint de porter plainte, selon l'article L 121-1 de code de la consommation.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame mes salutations distinguées. (Handtekening)


De koper van een bij een particulier gekochte tweedehands auto heeft vier weken de tijd om een nieuwe carte grise aan te vragen via dezelfde formulieren en nieuwe kentekenplaten (plaques d'immatriculation of plaques minéralogiques. Formulier (déclaration de cession (Cerfa 13754*02) moet door de twee partijen ondertekend worden in drievoud, een voor de verkoper, een voor de koper en een voor de prefectuur.Op de meegekregen kaart moet zijn vermeld: vendue le.... (verkocht op.... en dan de datum), ondertekend door de verkoper. De voorzijde van de carte wordt doorgekruist en er wordt een hoekje van geknipt. De nieuwe modellen van de carte grise zijn al voorzien van een af te scheuren strookje, waarmee de nieuwe eigenaar zich bij de prefectuur kan melden bij de overschrijving van het kentekenbewijs en nog een maand kand rondrijden. De verkoper moet nog een certificat de non gage ophalen bij de balie van de prefectuur (of downloaden). Ook moet bij auto's die ouder zijn dan vier jaar een rapport van de technische keuring worden geleverd (contrôle technique) dat niet ouder dan drie maanden mag zijn. De kosten van een kentekenbewijs zijn per departement verschillend en hangen verder onder meer ook af van de cilinderinhoud van de auto en mate van CO2-uitstoot.

Opgelet: als een tweedehands auto van een particulier wordt gekocht, verlang betaling in contanten of via een chèque de banque. Accepteer niet de gewone cheque, daar zijn al te veel ongelukken mee gebeurd.

Men werkt bij de berekening van de kosten van een kentekenbewijs met eenheden van CV (geen paardenkracht meer (chevaux vapeur) van de motor, maar cheval fiscal. Per CV variëren de kosten, afhankelijk van het departement, van € 27 tot € ruim 50. Een middenklasse auto heeft een CV, ook wel puissance fiscal of puissance administrative genoemd, van 7. De echte PK’s worden nu omschreven als puissance réelle. De kosten zijn de helft als het gaat om een auto van tien jaar of ouder.

Ook de bonus/malus voor de uitstoot van CO2 bij nieuwe auto's wordt via het kenteken geregeld.
Per november 2013 gelden nieuwe bedragen.
Uitstoot van CO2 Bedragen in €
minder dan 21 gram/km Bonus van € 6000
van 21 tot 51 gram/km Bonus van € 4000
van 51 tot 61 gram/km Bonus van € 3300
van 61 tot 91 gram/km Bonus van € 150
van 91 tot 105 gram/km Bonus van € 0
van 131 tot 135 gram/km Malus van € 150
van 151 gram tot 155 gram/km Malus van € 1600
van 176 gram tot 180 gram/km Malus van € 3000
van 186 gram tot 190 gram/km Malus van € 4000
meer dan 200 gram/km Malus van € 8000

De bonus voor hybride auto's bedraagt € 4000 en die voor elektrische auto's € 7000.Gezinnen met kinderen kunnen 20 gram/km CO2 aftrekken per inwonend kind. Voor gebruikte auto's is de bonus/malus: € 2 per gram CO2 voor een uitstoot vanaf 200 tot 250 gram per kilometer; daarboven € 4 per gram per kilometer. Ten slotte worden nog enkele administratieve kosten in rekening gebracht van circa € 6,50.