Consumentenzaken


Consumentenbelangen en -bescherming

De Franse consument is goed beschermd tegen agressieve verkoopmethoden. Meer dan in Nederland bestaat de mogelijkheid om spullen die zijn gekocht via postorderbedrijven of de ook in Frankrijk bekende mailings binnen 7 dagen terug te sturen, soms nog tot 100 dagen na de aankoop.

Ook aangeboden hypotheken kunnen binnen een periode van 10 dagen worden teruggedraaid, terwijl de bedenktijd (délai de rétractation) bij het ondertekenen van levensverzekeringen 30 dagen is. Bij het ondertekenen van 'voorlopige' koopcontracten van nieuwe en ook van bestaande huizen geldt een bedenktijd van 7 dagen. Wie een persoonlijke lening wil afsluiten, krijgt ook 7 dagen bedenktijd.


Bij conflicten kan de hulp van deskundigen nuttig zijn om kostbare en langdurige processen te voorkomen. Zo kan er worden gebeld met de de dienst Allô Service public (39 39), die dagelijks door echte mensen wordt onderhouden. Op werkdagen staat deze telefonische hulpdienst klaar van 8 tot 8 uur (zaterdag van 8.30 tot 18.30 uur.) Dan zijn er de plaatselijke verenigingen die bemiddelen bij huisvestingsproblemen, de Adil (association départementale d'information sur le logement) - www.anil.org. Op www.conso.net zijn alle Franse consumentenorganisaties te vinden die vaak ook beschikken over gratis juridische bijstand voor leden. De door de overheid gesubsidieerde rechtswinkels, de Maisons de la Justice et de Droit (MJD) zijn te over het hele land verspreid en te vinden op www.justice.gouv.fr (klikken op Justice en région.)


Een wet verplicht aanbieders van diensten (uitgevers, verzekeringen, nutsbedrijven) om klanten een maand voor het aflopen van een contract te berichten dat het contract afloopt en eventueel kan worden opgezegd.

Wie meent niet goed te zijn behandeld door zijn garagiste, maçon of andere artisans en winkeliers (te hoge rekening, ongevraagde reparaties, niet goed uitgevoerde reparaties enzovoort), kan klagen bij de DDCCRF (Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) in zijn departement, te vinden op internet. Via 39 39 is informatie te krijgen over de consumentenclub in de buurt.

Bij het te laat afleveren van spullen van meer dan € 500 of bij de koop van zaken via een postorderbedrijf, kan men de koop annuleren. Na zeven dagen kan de koop via een aangetekende brief als ongedaan worden beschouwd. De koper moet de spullen terugsturen en de verkoper moet de betaalde goederen en de kosten van verzending terugbetalen. Hij heeft daarvoor 30 dagen de tijd. Bij het niet nakomen daarvan is de verkoper strafbaar (art. R.121-1-2 van de Consumentenwet, Code de la consommation.) Klachten zijn in te dienen bij de Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Voor niet-Franse ondernemingen deze website. Voorbeeldbrief hierboven.

Als de aannemer of een andere artisan niet binnen de afgesproken tijd aan het werk begint, kan het contract worden opgezegd als na 7 dagen nog steeds niemand is verschenen. Het moet gaat om klussen van meer dan € 500. Men moet de artisan dan via een aangetekende brief in gebreke stellen (mettre en demeure) en een uiterste datum noemen waarop hij moet beginnen. Bij het tribunal d'instance kan bij voortdurende weigerachtigheid opzegging van het contract worden gevraagd om een andere artisan te zoeken. Als het om grote werken gaat van meer dan € 10.000, dan zal het tribunal de grande instance er aan te pas moeten komen en is ook een advocaat verplicht.

De belangrijkste consumentenbond is Que choisir, met een blad en een site waar eerder geplaatste artikelen en uitslagen van tests kunnen worden geraadpleegd. De andere club is Institut National de la Consommation met het blad 60 millions de consommateurs. Ook deze consumentenbond heeft een website met een overzicht van gedane tests en eerdere publicaties. Op internet is veder nog een club Ciao.fr actief van 90.000 consumenten die elkaar raad geven en bijstaan bij het doen van belangrijke aankopen. Ten slotte is er nog het tien maal per jaar verschijnende magazine J'économise, een populair blad met tal van nuttige artikelen en raadgevingen voor het Franse huishouden, ook op internet te vinden.

In elk departement is een DDCCRF gevestigd, Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Wie constateert dat de bouwer, de bakker, de kapper, de garagehouder, de makelaar frauduleus bezig is geweest, kan zich wenden tot deze fraudedienst. Niet alleen bij bedrog kan deze dienst worden ingeschakeld, ook bij kwesties als veiligheid van producten, gezondheid, hygiëne, rare verkooppraktijken, ontbreken van prijzen enz. is deze commissie met zijn inspecteurs in te schakelen.  De DDCCRF is te vinden op internet.


Prijsvergelijking supermarkten

Twee bronnen bieden actuele vergelijkingsinformatie over de prijsniveaus in supermarkten

Wij verwijzen naar

Ofcourses, een start-up (2016) die claimt dat ze de consument jaarlijks €500- zullen besparen op de dagelijkse boodschappen http://www.ofcourses.fr/

Meer over deze start-up in de Figaro van 5 november 2016 <<KLIK>>

Als u lid bent van "Que choisir" de consumentenorganisatie van Frankrijk kunt u gebruik maken van de "Que choisir interactieve kaart"


Mogelijk einde aan plaag van marketing-telefoontjes

PacitelWie zich op de liste Pacitel heeft laten plaatsen, zal in theorie verlost zijn van het stijgende aantal commerciële telefoontjes van ondernemingen die te pas en te onpas huisvredebreuk veroorzaken. De Franse overheid heeft daartoe met de betrokken organisaties afspraken gemaakt. Tele-marketing mag alleen nog als de consument daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven en als hij al klant is van de bellende onderneming. Bedrijven die bij de vijf belangrijkste organisaties van telefonische acquisitie zijn aangesloten, zouden de consumenten die zich op de liste Pacitel hebben geplaatst, niet meer lastig vallen.

De beroepsorganisaties zijn Association Française de la Relation Client, la Fédération du E-commerce et de la Vente à Distance, la Fédération Française des Télécoms, la Fédération de la Vente Directe en le Syndicat National de la Communication Directe.) Ongeveer 80% van de bedrijven die aan tele-marketing doen, is aangesloten bij één van deze vijf organisaties. De ondernemingen zijn verplicht de lijst te raadplegen alvorens zij een nieuwe telefonische wervingsactie starten. Dat is bij wet vastgelegd. Verder is geregeld dat de call-centers de niet op de lijst voorkomende consumenten alleen op normale uren mogen bellen: van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot half 9 's avonds en op zaterdag van 9 tot 7 uur. Via het invullen van een formulier op de website van Pacitel komt men op de lijst te staan. De inschrijving is gratis en blijft drie jaar geldig. Men kan maximaal 6 nummers opgeven (vaste telefoon en/of mobieltjes.) Op de website is ook ruimte vrijgemaakt om ongewenste telefoontjes door te geven. De ervaring leert helaas dat ondanks een vermelding op de lijst, de hinderlijk telefoontjes blijven voortduren.


Voorbeeldbrief om een via een postorderbedrijf gekocht artikel bij teleurstelling terug te sturen.
Wie spijt heeft van een aankoop via een postorderbedrijf (un achat par correspondance) kan het spul binnen 7 dagen weer terugsturen in de oorspronkelijke verpakking. Het bedrijf moet het geld dan binnen een maand terugbetalen.


Naam, voornaam
adres

Madame, Monsieur,

J'ai commandé et payé à votre entreprise (omschrijving van het gekochte artikel) qui m'a été livré le (datum van ontvangst).

Conformément au droit que me donne l'article L.121-20 du Code de la consommation, je vous retourne cet article dans les sept jours suivant sa livraison.

Vous voudrez bien en conséquence me rembourser la somme de (betaalde bedrag) correspondant au prix que j'ai payé à la commande. À défaut de remboursement dans le délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, je me verrai dans l'obligation de porter plainte contre vous.

Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.

Plaatsnaam, le ..... 20..

Naam van het postorderbedrijf

(plaatsnaam en adres)

Handtekening

Voorbeeldbrief om een abonnement op te zeggen.
Het opzeggen van een abonnement voor een krant of tijdschrift is aan eenvoudige procedures onderworpen. Een briefje sturen. Abonnementen op kranten en tijdschriften mogen niet stilzwijgend worden verlengd. Jaarlijks moet de abonnee instemmen. Is de uitgever nalatig, dan kan de abonnee altijd opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn.

Naam, voornaam
adresRecommandé avec ARObjet : résiliation abonnement
N° de client : ...
Madame, Monsieur,Je suis actuellement abonné à votre journal ..... jusqu'au .... (datum afloop abonnement) mais je ne souhaite pas poursuivre cet abonnement.Par conséquent, je vous prie de ne plus m'envoyer votre journal dès le ... (datum waarop verzending moet worden gestopt) et d'interrompre les prélèvements bancaires.Je vous remercie de bien vouloir me confirmer cette suspension d'abonnement par écrit.

Dans cette attente, veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Plaatsnaam, le ..... 20..Naam en adres van de uitgever

 

 

Handtekening


Voor meer voorbeeldbrieven aan Franse instanties, schrijf een mail naar info@infofrankrijk.com


Kopen via internet

In Frankrijk opereren tientallen websites à la marktplaats.nl. Zij brengen veelal particuliere kopers en verkopers bijeen, al dan niet via een veilingsysteem. Soms heeft iemand spijt van het plaatsen van een koopannonce en wil deze terugtrekken. Maar dat lukt in veel gevallen niet. De wettelijke bedenktijd, le droit de rétractation van zeven dagen, geldt alleen voor aankopen via postorderbedrijven (achats à distance) of afgesloten met professionele verkopers aan de deur (démarchage à domicile.)

In dergelijke gevallen kan de consument het artikel terugsturen teneinde de al betaalde sommen en verzendkosten terug te krijgen. Volgens de Franse wet is deze bedenktijd niet geldig voor enkele speciale categorieën goederen of diensten: het boeken van een hotel, vliegticket of treinkaartje, restaurant of vakantiehuis, bederfelijke waar (voeding, bloemen), uitgepakte CD's en DVD's, op maat gemaakte artikelen, kranten en tijdschriften, loterijen online. Het recht van rétractation geldt evenmin voor dienstverlening die ingaat binnen de termijn van 7 dagen (een internetabonnement bijvoorbeeld). Wie iets bestelt of koopt van een particulier kan nimmer een beroep doen op de wettelijke bedenktijd. Daarom is het noodzakelijk om, voordat een bestelling wordt geplaatst, te weten te komen of het om een particuliere dan wel professionele verkoper gaat. Op sites als eBay, Priceminister of Le bon coin lopen dergelijke aanbieders door elkaar heen. De professionelen moeten expliciet zijn vermeld. Het passen van kleding of het testen van een computer om MP3-speler is toegestaan vóór het terugsturen, dat aangetekend moet gebeuren.

De beste marktplaatsen op het internet

www.ebay.fr


De Nederlandse brocante op Facebook van voor en door landgenoten:        Kringloop Frankrijk


http://www.entreparticuliers.com/


https://www.leboncoin.fr/


De 'trocs' (verkoopdepots voor tweedehands spullen)

www.cashexpress.fr

www.emmaus-france.org

www.lacaverne.com

www.easycash.fr

www.troc3000.com

www.trocdelile.fr

www.troc.com

www.trocante.fr

Sites voor recycling en spullen opknappen

www.ecorev-reemploi.com

www.envie.org

www.ressourcerie.fr

www.rue-des-relookeurs.com

Gratis advertenties van particulieren

www.gusbazar.com

www.jannonce.fr

www.pareuvendu.fr

www.topannonces.fr

Openbare verkopingen, toonzalen, veilingen

www.auction.fr

www.creditmunicipal.fr

www.drouot.com

www.interencheres.com

www.svv-encheres.com

www.ventes-domaniales.fr

Spullen van particulieren huren

www.consoglobe.com

www.e-loue.com

www.je-loue-tout.fr

http://fr.zilok.com

Vide-greniers, rommelmarkten

Brocanteo
Antiquités-brocante
Chinambule
Brocantes


Eten en drinken

Slagerij

Voor nieuwkomers in Frankrijk is het altijd even wennen als zij boodschappen doen bij de slager: een carbonade heet in Frankrijk geen carbonade en een bifteck lijkt niet veel op een biefstuk. Hieronder een lijst, samengestgeld op basis van uitwisselingen op Frankrijkfora en uit eigen ervaringen.
Franse slagers snijden het vlees vaak op een andere manier, met als gevolg tal van benamingen. In Frankrijk bestaan naast de boucherie (slagerij) de boucher chevaline (slagerij waar – meestal uitsluitend - paardenvlees wordt verkocht) en de charcutier (bewerkte vleesproducten zoals worst, ham, gekookte en gebakken gerechten, slaatjes enz).


Uit de weblogs

Opgepimpte pastis!

Bezorgdheid in de huiselijke kring: in 2045 zou er geen markt meer zijn voor de Franse klassiekers Pernod, Ricard en Pastis 51. En volgens de regels van het kapitalisme zou het spul dan dus niet meer geproduceerd worden. Vertelde een woordvoerder van Ricard (tevens eigenaar van Pernod en Pastis 51) in de krant. “Man! 2045! Waar hebben we het over?!” “Nou ja…., ’t is toch een onprettig idee.” Hoewel de kans te verwaarlozen is dat mijn man (of ik) 2045 haalt, beviel het bericht hem niet. Weer een bewijs dat Frankrijk en de Fransen ophouden te bestaan, bromde hij. Voorafgaand aan elke maaltijd drinkt hij een glaasje Ricard en in de dorpskroeg bestelt hij nooit iets anders. Het bier uit de pomp voldoet niet aan de Hertog Jan-normen die hij zich van jaren geleden uit Nederland herinnert. Wijn is geen optie: de kroegse huiswijn kan gerust worden afgeserveerd als afbijtmiddel, en de minstens zes maal over de kop geflikkerde ‘serieuze’ wijn (overgegoten ramsjrotzooi in een zorgvuldig gekoesterde fles-met-etiket uit de lokale supermarkt) is ook niet te zuipen. Maar als je kiest voor de zogenaamd exclusieve rosé van het plaatselijk château (€ 1 duurder dan een glaasje ‘normaal’) is het best te doen; de wijnboer is vaste klant en ook zelf wel te pruimen. Met anisettes wil ik niks te maken hebben. Wat mij betreft strikt medicinaal spul. Alleen als ik last van mijn maag heb, meestal na alweer zo´n copieuze Provençaalse maaltijd die uren duurt en waarna hooguit langdurig uitbuiken enige kans op herstel lijkt, drink ik een klein kelkje van dat spul. Puur. Een geheimtip van mijn hoogbejaarde buurman die toevallig een keer langskwam toen ik me net zo opgeblazen als het Michelinbandenmannetje Bibendum voelde. En het werkt!

Lees verder op de weblog van Kijk, Zuid-Frankrijk!


Over het snijden en behandelen
boulet - gehaktbal
coupé -  gesneden
cuit - gaar , gekookt, gebakken
fumé -  gerookt
(en) dés -  dobbelsteentjes
(en) tranches (minces) - in (dunne) plakken


Rundvlees

aloyau - lendestuk (draadjesvlees)
bavette d'aloyau - klapstuk, draadjesvlees
bifteck - bieflappen
bifteck haché - tartaar
blanquette de veau - ragoutvlees
boeuf - rundvlees
brochette - spies (BBQ)
carreau, carré - ribstuk
contre-filet - lendebiestuk
collier - draadjesvlees
côte de boeuf - fijne rib
côtes - koteletten, soort biefstuk met bot
culotte de boeuf - biefstuk, staartstuk van het rund
entrecôte - runderkotelet, vaak dun gesneden
épaule - schouderstuk
farce - gekruid gehakt, worstenvulling
faux filet - lendebiefstuk, baklap, contrefilet
filet de boeuf - ossehaas
filet de macreuse - rosbief (met spek eromheen)
flanchet - vangvlees (vet vlees bij de liezen)
gîte à la noix - schenkel, bilstuk
gîte - schenkel
hachis - gehakt
jarret - schenkel
jumeau - tweelingspier
macreuse - schoudervlees, draadjesvlees
onglet - biefstuk
paleron - sucadelappen, schouderstuk
paupiettes de boeuf - rundervinken
rosbif - rosbief
rumsteck - (lende)biefstuk
rôti (de boeuf) - rollade
tournedos - ossehaas
tranche à rôtir - rosbief (vaak met spek eromheen)
travers - spareribs
tripe - pens
veau - kalfsvlees
escalope de veau - kalfsschnitzel
médaillon - kalfsoester
ris de veau - kalfszwezerik

Varkensvlees

porc - varkensvlees
boudin noir - bloedworst
carbonades - hamlappen (stoofvlees)
carré de côtes - ribstuk
chipolata - dun worstje (BBQ)
civet - stoofvlees (bij wild hazepeper)
côte filet - haaskarbonade
côtelette - carbonade
côtes de porc - carbonade
échine - schoudercarbonade
escalope - schnitzel
filet mignon - varkenshaas
fricandeau - fricandeau
jambon - ham
lard - spek
lard gras of lard paysan - vetspek
lardons - spekjes, zuurkoolspek
palette - krabbetjes
poitrine - borststuk, meestal van het varken
rôti (de porc) - rollade
travers de porc - mager ribstuk (met ribben)

Lamsvlees

agneau - lamsvlees
collier - vlees met wervels uit de nek, gebruikt voor ragouts en osso bucco
epigramme - lamsschouderlapjes
gigot d'agneau - lamsbout
selle d'agneau - schouderlap met bot
abats - orgaanvlees
andouilette - worst van ingewanden
brochette d’abats - spies (BBQ)

Orgaanvlees

cervelle - hersenen
cœur - hart
foie - lever
rognons - niertjes

Gevogelte

volaille - gevogelte
autruche - struisvogel
caille - kwartel
canard - eend
chapon - kapoen (ontmande vetgemeste haan)
coq - haantje
cuisses de poulet - kippenpoten
dinde - kalkoen
dindonneau - jonge kalkoen
gésiers - maagjes van kippen, eend, kalkoen, worden meestal confits verkocht in blik of in het vet
magret de canard - eendenborstfilet
côtelette - borstfilet
poularde - jonge, vetgemeste kipe
poule - soepkip
poulet - kip
poulet à la ferme - scharrelkip
pintades - parelhoen

Wild

Klein wild
lapin - konijn (tegenwoordig gekweekt)
lièvre - haas
faisan - fazant
perdrix - patrijs (perdreau is de nog geen eenjarige perdrix)
bécasse - snip
palombe - bosduif

Groot wild
cerf - hert
chevreuil - ree
sanglier - wild zwijn


Uit de weblogs

Dionysos, Bacchus en een tire bouchon!

Frankrijk en wijn, zijn bijna een synoniem voor elkaar. Dat de Fransen dit niet zelf hebben uitgevonden wisten we al. De oude Grieken hadden Dionysos en de Romeinen hadden Bacchus als wijngod. Hij werd niet alleen vereerd als god van de wijn, maar ook in verband gebracht met de dood en aardse zaken als dronkenschap en extase. Zij symboliseren wellust en vervoering. Hij wordt voorgesteld als een mooie jongeman met een wijnbladerenkrans op zijn hoofd en een druiventros in de hand. In de Oudheid zag men het maken van wijn – de druiven die bij de oogst worden vertrapt en vervolgens als wijn ‘herrijzen’ – als een metafoor voor de mens die na zijn dood in een gelukzalig hiernamaals wordt herboren. Zo werden door de Grieken in februari de Anthesteriën of ‘bloemenfeesten’ gehouden om het naderen van de lente te vieren. De nieuwe wijn werd getapt en overvloedig gedronken. Bij de Romeinen kon het er zo wild aan toegaan op de Bacchanalia, de geheime feesten ter ere van de wijngod, dat deze in de 2de eeuw v.Chr. in heel Italië door de autoriteiten werden verboden.

Lees verder op de weblog van Oh!.. France, Mon amour…


De vis

visboer

aiglefin - schelvis
anchois - ansjovis
anguille - paling
bar - zeebaars
barbeau - barbeel
brochet - snoek
cabillaud - kabeljauw
calamar - pijlinktvis
carpeau, carpe - karper
carrelet - schol
colin - koolvis
congre - zeepaling
dorade - brasem
espadon - zwaardvis
flétan - heilbot
grondin - poon
hareng - haring
julienne - leng
lieu noir - koolvis
limande - schar
lotte - zeeduivel
loup de mer - zeewolf
maquereau - makreel
merlan - wijting
morue - kabeljauw, stokvis
perche - baars
plie - schol
raie - rog
rascasse - schorpioenvis
rouget - rode bardeel, poon
sandre - snoekbaars
sardine - sardine
saumon - zalm
seiche - inktvis
sole - tong
tanche - zeelt
thon - tonijn
truite -  forel
turbot - tarbot