La Rentrée: meer onderwijspersoneel voor de klas

Rentree 2012Onder de bijna 850.000 leerkrachten op scholen, collèges en lycea zijn dit jaar enkele duizenden jonge onderwijzers en leraren aangetreden die gebruik kunnen maken van een pedagogische scholing die door de vorige rechtse regering was afgeschaft. Sinds 2010 werden de afgestudeerden van de pedagogische academies direct voor de klas gezet, zonder eerst nog stage te hebben gelopen tijdens hun pedagogische opleiding. Zij gaven destijds drie uur per week minder les om een dag per week bijscholing te krijgen in het omgaan met leerlingen. Tijdens deze opleiding moesten deze stagiaires wel worden vervangen. Deze beginnende leerkrachten zouden niet moeten worden ingezet in de classe CP, course préparatoire, zeg de eerste klas van de lagere school waar echt met lezen wordt begonnen, meent de nieuwe minister van Onderwijs Vincent Peillon. Dat moet worden overgelaten aan de meer ervaren onderwijzers. De verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs heeft een hoge prioriteit gekregen in het programma van president François Hollande. Zo zullen er 1000 extra banen worden ingezet, in het bijzonder in de moeilijke wijken en op het platteland. Maar ook zijn al 13.000 banen geschrapt onder het bewind van de vorige minister met als gevolg bij de Rentrée van 2012 het opheffen en samenvoegen van klassen, het afschaffen van functies voor het bijspijkeren van leerlingen met een achterstand, het ontstaan van te grote klassen en problemen bij het vinden van vervangers bij ziekte e.d. Volgend jaar zullen deze kwesties nog nijpender kunnen worden als de schoolweek weer wordt uitgebreid tot 4,5 dagen. In de komende maanden zal hierover overleg worden gevoerd alsook over het scheppen van 60.000 onderwijsbanen gedurende de regeerperiode van Hollande. Een decreet van de regering onder Sarkozy waarbij een beoordelingsregeling voor onderwijspersoneel in het leven werd geroepen, is inmiddels door de nieuwe minister ingetrokken.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account