Kwaliteit Franse drinkwater blijft nog weinig helder

kraanwaterOf de kwaliteit van het drinkwater in Frankrijk voldoende is, blijft nog steeds een schimmige vraag. Al jaren doen Franse consumentenorganisaties pogingen om helderheid te krijgen over de manier waarop grote maatschappijen de metingen verrichten en met de resultaten naar buiten komen. Ook de methode waarop de tarieven worden berekend blijft ondoorzichtig, ondanks het grootschalige onderzoek dat vorig jaar met medewerking van de consumenten plaatsvond. De vereniging 60 millions de consommateurs en de stichting France Libertés roepen nu getuigen uit de kring van gebruikers op om de kwaliteit van het water te melden, via een speciale website en een gratis telefoonnummer. Het ministerie van Volksgezondheid toont de meetresultaten per gemeente weliswaar op zijn website, maar dat is niet toereikend, vinden de organisaties. Landelijk valt niet vast te stellen in hoeverre de grote waterleidingbedrijven mogen afwijken van de norm bij vaststelling van de concentraties van chemische stoffen in het geleverde water. Bovendien zijn de analyses lang niet altijd actueel. In kleine gemeenten wordt één keer per jaar gecontroleerd en drie keer per dag in de gemeenten van meer dan 625.000 inwoners. Over het algemeen beschikken de  grote steden over waterbehandelingsstations die goed presteren. Maar op het platteland is de behandeling van het grond- en rivierwater minder, zodat het water altijd op een of andere manier wel licht besmet is. Volgens de hydroloog Claude Danglot, onafhankelijk onderzoeker naar de waterkwaliteit, worden in de landelijke gebieden op zijn best twee controles per jaar gedaan. Het publiek denkt – ten onrechte – dat de kwaliteit in orde is. Wetenschappers weten dat het water in Frankrijk van slechte kwaliteit is, het land is herhaaldelijk op de vingers getikt door ‘Brussel’ omdat het water niet voldoet aan de Europese normen. Frankrijk is nu eenmaal het grootste agrarische land van Europa en de tweede grootste gebruiker in de wereld van bestrijdingsmiddelen. Pesticiden zitten overal in het water. De hydrologische wetenschap is op de hoogte van het tekort schieten van de overheden die kiezen voor een vorm van black-out en doorgaan met het hanteren van verouderde meetnormen en het debiteren van domheden: men roept moord en brand over de vervuiling door nitraten, maar zij weten niet dat nitraten niet giftig zijn, aldus Danglot die samenwerkt met de consumentenorganisaties bij de verzameling van de gegevens van de gebruikers. Bij hoge concentraties nitraten in het water kan men weten dat er dan ook pesticiden aanwezig zullen zijn. De nitraten dienen dan als ‘verklikkers’ voor de aanwezigheid van andere stoffen uit de landbouw die wel gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account