Kritiek op instelling veiligheidszones in moeilijke wijken

Centrum-rechts en extreem rechts hebben ernstige kritiek geuit op de komende instelling van 15 bijzondere veiligheidszones in gebieden waar versterkte veiligheidsacties zullen worden gevoerd. Na een testperiode is het mogelijk om nog meer (40) van dergelijke zones de sécurité prioritaires (ZSP) in te stellen. De uitvoering ervan is in handen van de minister van Binnenlandse Zaken Manuel Valls en betekent de invulling van een verkiezingsbelofte van president François Hollande. In stedelijke gebieden met hoge criminaliteit zullen gendarme en politie extra middelen krijgen. De eerste 15 zones liggen ten oosten van de lijn Lille-Marseille. Ook is het overzeese gebiedsdeel Guyana tot een ZSP verklaard. De aandacht is vooral gericht op de aanpak van de handel in de onderwereld, in het bijzonder de handel in verdovende middelen. In enkele gebieden is het vooral het stedelijke geweld dat intensiever zal worden aangepakt en in sommige plaatsen gaat het om de aanpak van een ongewoon hoog aantal inbraken. De prefecten krijgen de leiding bij het optreden van gendarme en politie in de bijzondere veiligheidszones. Zij zullen daarbij samenwerken met het openbaar ministerie en zo nodig met de belastingdienst en de economische controledienst. De politievakbonden zijn akkoord met de aanpak van de harde kern van de misdaad in de grote steden, maar veroordelen de manier waarop de hervorming naar buiten is gebracht. Er is geen overleg gevoerd en er bestaat onduidelijkheid over de in te zetten mankracht en de beschikbare middelen. Kritiek is er ook van de kant van de politiek. Marine le Pen, voorzitter van het Front national vreest dat de in te zetten middelen ten koste zullen gaan van de veiligheid in de rest van het land. Want er heerst in geheel Frankrijk een chronische onveiligheid, ook op het platteland, zo meent de partij. De UMP omschrijft de aankondiging van demesurette médiatique slechts als het aantonen van het nakomen van een verkiezingsbelofte. Een UMP-kamerlid uit Haute-Garonne betreurt het dat Toulouse niet is opgenomen in de eerste 15 zones. De stad waar Mohamed Merah vijf personen doodde, kent talrijke wijken waar permanent geweldsdaden worden gepleegd.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account