Klachten tegen kerststallen

Creche-NoelIn Frankrijk is een felle discussie gaande rondom het plaatsen van kerststallen in openbare gelegenheden. Verschillende verenigingen hebben klachten ingediend tegen het opstellen van kerststallen in openbare gelegenheden zoals gemeentehuizen en de conseil general, met als argument dat het gaat om een ernstige overtreding van het principe van de laïcité.

In Beziers heeft FN-burgemeester Robert Ménard al laten weten dat hij niet van plan is de kerststal in het gemeentehuis af te breken, integendeel. Hij is van plan om op 25 december het kindje Jezus in de kribbe te leggen en er op 6 januari de drie koningen bij te zetten. Hij benadrukt dat hij sinds enkele dagen steunbetuigingen uit het hele land en uit alle communautés de communes ontvangt. ‘We leven nu eenmaal in een land met een joods-christelijke cultuur, of dat nou wel of niet leuk gevonden wordt door een handjevol ‘intégristes,’zo stelt hij. De discussie is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Al in 2010 werd een burgemeester op de vingers getikt voor het overtreden van het principe van de laïcité, en vorig jaar werd de burgemeester van het plaatsje Villefranche-de-Rouergue in de Aveyron door de rechter gedwongen om af te zien van een kerstvoorstelling in het gemeentehuis.

In de Vendee, waar elk jaar een grote kerststal de hal van de Conseil General wordt geplaatst, heeft de rechter dit verboden en het afbreken van de ‘crèche’ gelast. De president van de conseil général van de Vendée heeft al aangekondigd dat hij tot aan het hof van cassatie wil gaan om zijn kerststal te verdedigen en vraagt zich af waar de grens ligt : moeten binnenkort soms ook het Stabat Mater of het Magnificat in de gemeentelijke concertzaal verboden worden?

De wet van 1905, waarin de scheiding van kerk en staat, de Laïcité, werd vastgelegd, is aangenomen op initiatief van de socialist Aristide Briand en zorgde destijds al voor veel conflicten. In de wet is bepaald dat de Staat neutraal is ten opzichte van religie en dat openbare instellingen dat neutrale karakter moeten respecteren.

De rechterlijke macht staat voor een lastige kwestie. Het religieus karakter van een kerststal is duidelijk, maar heeft volgens velen inmiddels een universeel en cultureel  karakter gekregen. Verdedigers van de laïcité brengen daartegen in dat een religieuze voorstelling als die van een kerststal niets in de publieke ruimte te zoeken heeft, dat de laïcité een belangrijke vooruitgang heeft betekend in het collectieve bewustzijn in Frankrijk en dat het niet aangaat om dit principe te verlaten op basis van argumenten van traditie of historische legitimiteit.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account