Kamerleden mogen nog lange tijd hun bijbanen behouden

Assemblee9De verkiezingsbelofte van François Hollande dat hij snel na zijn aantreden als staatshoofd een einde zou maken aan het opstapelen van bestuursfuncties door kamerleden en senatoren zal vermoedelijk worden ingelost, maar pas aan het einde van zijn presidentschap in 2017. Het verzet van met name de leden van de Franse Eerste Kamer – le Sénat – tegen het afschaffen van de cumul des mandats, heeft voor grote vertraging gezorgd bij de wettelijke voorbereiding van een stelsel waarbij leden van het parlement geen burgemeester, departements- of regiopresident meer kunnen zijn. Al enkele decennia wordt gepleit van het afschaffen van de cumul die belangenvestrengeling in de hand werkt, doordat de kamerleden hun functie vooral zien als belangenbehartigers voor de noden en verlangens van hun woongebied in plaats van hun wetgevende taak voor de natie als geheel. In 2009 besloot het Congres van de Franse socialistische partij in grote meerderheid nogeens dat het opeenstapelen van overheidsfuncties moet worden afgeschaft. Inmiddels hebben de minister van Binnenlandse Zaken en de Raad van State laten weten dat een maatregel pas in 2017 van kracht kan worden, tot ergernis van de nieuwe leider van de Parti socialiste Harlem Désir die verlangt dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 de non-cumul wordt toegepast en Hollande zich daarmee aan zijn belofte houdt. In de praktijk zou spoedige invoering van de non-cumul betekenen dat enkele tientallen Kamerleden die kiezen voor het mandaat van hun lokale kiezers, hun zetel in het parlement in Parijs moeten opgeven. Volgens minister Valls van Binnenlandse Zaken zou dat leiden tot een mini-ontbinding van het parlement. Kamervoorzitter Claude Bartolone ziet een toepassing niet gebeuren vóór de raadsverkiezingen van 2014, maar wel vóór het beëindigen van het mandaat van Hollande in 2017.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account