ING vraagt om identificatie buitenlandse klanten

INGNederlanders die permanent in Frankrijk wonen en er nog een rekening bij de ING in Nederland op nahouden, worden geconfronteerd met verzoeken van de bank om een identificatie. De banken zouden daartoe verplicht zijn. Blijkens ervaringen lopen de manieren waarop deze identificatie bij de ING moet gebeuren nogal uiteen. Er worden bij navraag verschillende antwoorden gegeven, waaronder zelfs enkele foutieve. Een bankmedewerker wist te melden dat het opsturen van een gewaarmerkt paspoort voldoende is. Dat waarmerken zou bij een notaris kunnen of gratis bij de ambassade. Dat blijkt niet het geval. De procedure bij het Nederlandse consulaat in Parijs is omslachtig en kost bovendien € 26,25. Op sommige ING-kantoren wordt zelfs geadviseerd om naar Nederland te komen en zich ter plaatse te komen legitimeren. Franse Nederlanders die dat vanzelfsprekend weigeren, kregen als alternatief aangeboden om een kopie op te sturen van het afschrift van een Franse bankrekening of om een bewijs van inschrijving te vragen bij de gemeente. In Frankrijk wordt echter alleen een burgerlijke stand bijgehouden, geen bevolkingsregister. Sommige kleine gemeenten zijn overigens wel bereid om een certificat de domicile af te geven. Navraag bij de ING (speciaal telefoonnummer voor dergelijke zaken 0031 (0)20 56 11 619) leert dat er toch uniforme regels bij deze bank bestaan. Onlangs is de wijze waarop Nederlandse klanten in het Buitenland zich kunnen identificeren uitgebreid. Hier is wat verwarring over ontstaan, meldt de bank na aan Wonen en leven in Frankrijk: ‘aanvankelijk konden we klanten in het buitenland alleen identificeren door middel van een gewaarmerkte kopie identiteitsbewijs. Omdat dit duur kan zijn, is er een nieuwe wijze van identificatie toegevoegd. Wanneer klanten in het bezit zijn/kunnen komen van één van de onderstaande bescheiden, dan hoeven zij geen gewaarmerkt kopie van hun identiteitsbewijs op te sturen:

  • Of een origineel uittreksel uit het bevolkingsregister van het land waar de klant woont. Dit uittreksel, met daarin naam, woonadres, woonplaats en geboortedatum mag maximaal drie maanden oud zijn (kan dus niet in Frankrijk);
  • Of een kopie van de specificatie van het inkomen dat op de Betaalrekening wordt gestort. Deze inkomensspecificatie (Nederlands of buitenlands) van de werkgever of uitkeringsinstantie mag maximaal drie maanden oud zijn.

De ING in de mail aan Wonen en leven in Frankrijk: ‘Mocht er geen inkomen op de rekening binnenkomen of er is geen uittreksel bevolkingsregister verkrijgbaar, dan kan de klant zich gewoon identificeren via een gewaarmerkte kopie identiteitsbewijs.’

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account