In meer dan 7 van de 100 Franse ondernemingen wordt zwart gewerkt

zwart werkHet onderzoeksbureau van de Urssaf (incasseerder van de sociale premies) heeft onderzoek gedaan naar het zwart werken in 4000 ondernemingen en daaruit de conclusie getrokken dat in 7,3% van de Franse bedrijven geen premies worden afgedragen bij verricht werk. Het gaat hierbij om 2,4% van de werknemers. In theorie althans, want nogal wat vormen van zwart werken worden niet  gecontroleerd, zoals het werken in de weekeinden of ’s morgens vroeg. In die perioden wordt nooit gecontroleerd. Bovendien is de gehele bouwsector niet in het onderzoek betrokken geweest. Bekend is dat in deze bedrijfstak travail au noir zeer algemeen is. De werkelijke cijfers zullen derhalve aanzienlijk hoger zijn. Hoe dan ook, in 2011 werd € 250 binnengehaald bij de ontdekking van zwart werken, 19% meer dan in 2010. Deze opbrengst komt ten goede aan de vermindering van de tekorten van de Sécurité sociale, die aan het einde van dit jaar zullen zijn opgelopen tot bijna € 14 miljard. De totale fraude in de sociale zekerheid, waarvan zwart werken een onderdeel is, is geschat op € 20 miljard. De straffen op illegaal werken kunnen maximaal drie jaar gevangenisstraf zijn en € 45.000 boete In 2010 kwamen er bijna 9000 veroordelingen voor sociale fraude, waarvan 6500 betrekking hadden op zwart werk. Van de 851 uitgesproken gevangenisstraffen waren er 96 onvoorwaardelijk met een gemiddelde verblijfsduur achter de tralies van 4,6 maanden. Het zijn vooral jongeren onder de 18 jaar en senioren van 60 jaar en ouder van wie de werkgevers geen sociale premies afdragen. Bij tal van kleinere ondernemingen blijkt controle overnigens niet mogelijk, omdat deze niet staan ingeschreven en vaak eigendom zijn van niet-Fransen. Volgens de rapporteurs loopt Frankrijk erg achter bij landen als Denemarken, Nederland en Duitsland waar het zwart werken veel minder omvangrijk is. Het verschil wordt mede veroorzaakt door de gebrekkige controle van zaken als ziekteverzuim, arbeidsongevallen, arbeidsongeschiktheid. Al deze zaken worden niet centraal bijgehouden, zodat het veel vaker voorkomt dat door ongelukken of ziekte uitgeschakelde werknemers elders aan de slag gaan of bij de ondernemingen blijven doorwerken terwijl ze van de loonlijst zijn geschrapt. Werkgevers worden hierbij niet gestraft. Hotels, cafés en restaurants staan aan de top van de lijst van ondernemingen waar zwart wordt gewerkt, 5,8% van de werknemers werkt daar illegaal. Daarna volgen de winkelbedrijven (5,5%), kappers en schoonheidssalons. Bij banken en verzekeraars is het percentage travaul au noir 0.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account