Iemand machtigen om voor u te stemmen

procurationZoals u wellicht weet vinden in Frankrijk de gemeenteraadsverkiezingen plaats op de zondagen 23 en 30 maart. Mocht u op die dagen niet in de gelegenheid zijn om te stemmen, dan kunt u iemand vragen dat voor u te doen door middel van een ‘procuration’ – een machtiging.

U kunt daartoe het formulier Cerfa n°14952*01 downloaden, printen en invullen en ondertekenen. Op dit formulier staat precies hoe het werkt: aan welke eisen de gemachtigde (le mandataire) moet voldoen en overige details over het verstrekken van de machtiging: plaats, mee te nemen papieren, de termijn waarbinnen een en ander geregeld moet worden. Een machtiging uitbrengen ontslaat u overigens niet van de verplichting u in persoon te melden bij het commissariaat van politie, bij de gendarmerie of bij de rechtbank van de plaats waar u woont of werkt, om de aanvraag in te dienen. U moet uw procuration dus van te voren regelen. Mocht u nu te ziek zijn om u te melden bij de betreffende instantie om uw procuration te valideren, dan kunt u de betreffende instantie schrijven (ik zou er ook een telefoontje aan (laten) wagen) om een afspraak te maken – de agent, gendarme of medewerker van de rechtbank komt dan langs om het stempel te zetten. U moet dan wel een ‘certificat medical’ hebben – een medische verklaring waarin bevestigd wordt dat u te ziek bent om u te verplaatsen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account