Huisartsen krijgen extraatje van ziekenfonds

huisarts9
Sinds 1 januari 2012 geldt een maatregel waarbij het Franse ziekenfondswezen, Assurance Maladie van de Sécurité sociale (‘Sécu), financiële beloningen uitreikt aan (huis)artsen die zich extra inspannen bij de voorkoming van ziekten, het volgen van hun patiënten en het letten op de kosten. Begonnen is met de uitbetaling aan 75.400 artsen die in aanmerking komen voor de premie, gemiddeld € 5365. Volgens de overkoepelende organisatie CNAM (Caisse nationale de l’assurance maladie) heeft ongeveer de helft van de artsen de doelstellingen gehaald in het eerste jaar van inwerkingtreding.

De kosten voor de Sécu zijn € 282 miljoen, een niet onaanzienlijke som. De honoraria zijn de laatste twee jaarechter  niet verhoogd en de extra preventieve zorg van de artsen heeft hier en daar tot kostenbesparingen geleid. Geconstateerd is dat de dokters vooruitgang boekten bij het volgen van patiënten met suikerziekte en dat bij hen vaker (bloed)onderzoek wordt uitgevoerd. Ook zijn de Franse artsen minder antibiotica gaan voorschrijven en minder kalmeringsmiddelen aan ouderen. Volgens de CNAM is men hierbij op de goede weg. Driekwart van de artsen is ook begonnen met het bijhouden van een eigentijds patiëntendossier. Het voorschrijven van generieke geneesmiddelen is verder toegenomen, met name die van anti-cholesterolpillen en medicijnen tegen hoge bloeddruk. Weinig vorderingen zijn gemaakt bij het borstonderzoek bij vrouwen van 50 jaar en ouder. Het aantal onderzoeken is stabiel, maar te laag. Dat geldt in sterkere mate voor het doen uitvoeren van uitstrijkjes en het verstrekken van de anti-griepprik bij oudere mensen. Bij het publiek heerst minder vertrouwen over het nut van de preventie hierbij.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account