Hollande lanceert derde plan kankerbestrijding

hollandeFrançois Hollande presenteerde dinsdagochtend een plan ten behoeve van de kankerbestrijding, dat 1,5 miljard euro gaat kosten en dat vooral tot doel heeft de toegang tot de voorzieningen te verbeteren. Zo zal bijvoorbeeld het opsporen van baarmoederhalskanker systematisch worden aangepakt door middel van een bevolkingsonderzoek, dat voor borst- en dikke-darmkanker in Frankrijk al bestaat.

Doel is om het percentage vrouwen dat elke drie jaar een uitstrijkje laat maken te verhogen van 60 tot 80%. Bovendien wil de president het aantal meisjes dat wordt ingeënt tegen baarmoederhalskanker binnen 5 jaar verdubbelen.

15 Miljoen euro zal verder worden besteed aan het toevoegen van MRI-apparatuur in de regio’s waar de wachttijden het langst zijn. Het doel is de wachttijden van 27 dagen te bekorten tot 20.
De president wil vervolgens binnen 5 jaar de toegang tot vernieuwende behandelingen verbeteren, door het aantal patiënten dat deelneemt aan experimentele behandelingen te verdubbelen (nu 25.000). Ook wil hij met het versnellen van procedures bereiken dat patiënten nieuwe behandelingen kunnen krijgen nog voordat ze officieel op de markt zijn. Verder zal er genetisch onderzoek worden aangeboden aan meer patiënten.

‘Technologische omwentelingen’ hebben tot doel aan verschillende patiënten een verschillend behandeltraject aan te bieden. Als voorbeeld noemt de president de borstkankeroperatie, waarbij over tien jaar 1 op de 2 patiënten nog dezelfde dag naar huis zal kunnen. Om de patiënt beter te kunnen volgen zullen alle patiënten met kanker vanaf eind 2015 van een dossier voorzien worden dat toegankelijk zal zijn voor alle betrokken medische professionals. Overigens zullen ook nieuwe kwaliteitsindicatoren worden ingesteld en op een informatieve website openbaar gemaakt door het ministerie van volksgezondheid.  Voor wat betreft plastische chirurgie moet ieder regionaal gezondheidsagentschap binnen 5 jaar een zorgaanbod beschikbaar hebben dat binnen de honorariumnormen blijft en waarvan geen extra kosten ten laste van de patiënten zullen komen.

Het zal steeds vaker voorkomen dat mensen die nog werken, ziek worden en problemen krijgen met het behoud van werk of terugkeren naar het werk. Eenderde van de mensen die ten tijde van de diagnose nog aan het werk zijn, verliest zijn baan na twee jaar, aldus François Hollande. De president heeft aan de minister van Werkgelegenheid gevraagd om na te denken over een sociaal program om deze groepen te ondersteunen. Het gaat om meerdere aspecten: de werktijden, recht op scholing, het bewust maken van discriminatie. Overigens wordt vanaf begin 2015 de drempel van het aantal werkdagen waarna men recht heeft op ziekengeld, verlaagd van 200 naar 150 dagen per trimester.

Preventie is de beste investering, zo herhaalde de president meerdere keren. Het gaat vooral om de tabak, die verantwoordelijk is van 30% van de sterftegevallen door kanker. Nog voor de zomer moet de minister van gezondheid, Marisol Touraine, met een programma komen om de tabaksconsumptie te verminderen. De Franse paradox wil dat de prijzen voor de tabak de hoogste zijn van Europa, maar dat de tabaksconsumptie ook het hoogst is. Hoewel er nog geen speciale verhoging is aangekondigd zullen de prijzen echter wel steeds hoger worden en de opbrengst zal voortaan worden gestort in een speciaal fonds dat gewijd zal zijn aan kankeronderzoek, preventie en verbetering van de behandeling. Ook zal de hulp bij het stoppen met roken worden uitgebreid en systematisch moeten worden aangeboden door de behandelend arts. Zo zal de vergoeding van nicotinevervangers voor bepaalde groepen worden verhoogd van 50 naar 150 euro.

Tenslotte zullen ook de tabaksverkopers worden aangemoedigd om mee te werken aan het ontwikkelen van tabaksvervangers – maatregelen om ze daarin te ondersteunen zijn in de maak.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account