Hollande kondigt maatregelen aan tegen verloedering politieke moraal

A
Het volledig openbaar maken van vermogens en bankrekeningen door kabinetsleden, parlementariërs, hoge ambtenaren en lokale hoge bestuurders is uniek voor Frankrijk. Er bestond wel een milde meldingsplicht voor de (betaalde) functies die men uitoefent, maar de affaire-Cahuzac (minister van fiscale fraudebestrijding die zelf geheime rekening in Zwitserland had) heeft de regering van Hollande genoodzaakt tot ongewoon straffe regelgeving. De bestaande regeling werd nauwelijks gecontroleerd en miste echte strafmaatregelen.

De genoemde politici moeten nu voor 15 april opgave doen van hun bezittingen en vermogen. De rechtse politici hebben veel kritiek op de nieuwe afgedwongen transparantie, onderdeel van het wetsvoorstel tot  herstel van de morele waarden in het politieke leven. Bij de UMP spreekt partijleider Jean-François Copé van ‘voyeurisme’. Inmiddels hebben enkele ministers en parlementariërs eigener beweging hun financiële bezittingen aan de openbaarheid prijsgegeven, vrij ongewone acties voor Fransen. Praten over geld doe je niet in Frankrijk. Familieleden en naaste vrienden weten van elkaar niet wat ze verdienen en vragen naar iemands inkomen is taboe. Veel Fransen komen oorspronkelijk van het plattenland waar het liquide geld altijd verborgen bleef om geen afgunst te wekken. En voor de latere communisten stond geldelijk gewin gelijk aan onrechtvaardigheid. Het verzwijgen van bezit aan centjes en het vervolgens onttrekken aan het zicht van de belastingdienst zijn allerminst ongewone zaken.

François Hollande lijkt er nu schoon genoeg van te hebben en wenst zijn prestige in eigen land en zeker ook in Europa op te poetsen door met harde maatregelen te komen. Zo komt er een volledig onafhankelijke Hoge Autoriteit die de nieuwe meldingsplicht van politici moet gaan controleren, komt er een bijzonder landelijk parket dat de strijd moet aanbinden tegen de grote financiële misdaad en corruptie, komt er uitbreiding van de opsporingskracht (150 specialisten) en zullen de banken en grote ondernemingen verplicht worden opgave te doen van de overboekingen van geldstromen naar dochterondernemingen in belastingparadijzen.

Het combineren van het Kamerlidmaatschap met professionele activiteiten kan niet meer. Dit alles werd aangekondigd in een ingelaste televisie-uitzending, waarin werd gemeld dat al op 24 april een wetsontwerp naar het parlement zal worden gestuurd. Enkele van de andere zaken die daarin nog worden genoemd: medewerkers van Kamerleden mogen geen betaalde lobby- of adviesfuncties meer hebben, de permanente schadeloosstelling van oud-ministers wordt afgeschaft en ontzetting uit het kiesrecht voor tien jaar of permanent wordt ingesteldvoor de zware gevallen van fiscale fraude.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account