Hollande herhaalt zijn standpunten en houdt vast aan plannen

Hollande interviewIn een tv-gesprek van ruim een uur heeft de Franse president François Hollande zijn belangrijkste plannen en te nemen maatregelen nog eens uitgelegd. Nieuwe zaken kondigde hij nauwelijks aan, deze bleven beperkt tot de aankondiging van een verdergaande vereenvoudiging van de administratie voor ondernemingen en de invoering van een 75%-belastingtarief, nu voor ondernemingen die hun directies meer dan een miljoen per jaar aan salaris e.d. uitkeren. Een eerder voorstel om dit tarief op te leggen aan verdieners van meer dan een miljoen euro per jaar werd door de Constitutionele Raad afgewezen.

De economische crisis die heeft geleid tot een werkloosheid van ongekende grootte duurt langer dan was verwacht, de economische groei dit jaar zal nihil zijn, maar de wil blijft om vóór het einde van het jaar de stijgende werkloosheid om te buigen naar een daling. ‘Dat is geen wens of een verwachting, het is een verbintenis’, aldus de president, zichtbaar nerveus. Zijn populariteit en die van zijn premier Ayrault zijn tot nieuwe dieptepunten gedaald. De meerderheid van het Franse volk beschouwt het koppel niet competent om het land uit de problemen te trekken. Het herstel van de economie moet volgens Hollande o.m. komen door jongeren en ook ouderen aan het werk te helpen en uit de € 20 miljard die aan het bedrijfsleven ten goede komt om hun tanende concurrentiekracht te herstellen. ‘Ik draag de verantwoordelijkheid voor dit land niet sinds tien jaar, maar sinds tien maanden’. De president kondigde nog aan dat dit jaar en volgend jaar de belastingen niet zullen worden verhoogd, met uitzondering van de al aangekondigde btw-verhogingen waarmee het concurrentiepact met het bedrijfsleven moet worden gefinancierd. Het heffen van belasting op uitkeringen zoals de kinderbijslag is ‘absurd’, aldus Hollande over de ideeën hierover van de oppositie. Maar het is wel gek om de allerhoogste inkomens dezelfde uitkeringen te bieden.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account