Hollande geeft twee uur durend interview

hollandeHet twee uur durende interview van Hollande aan France Inter deze ochtend 5 januari, had volgens de media vooral een pedagogisch doel: het overtuigen van de Fransen en van zijn eigen linkse achterban van de doelen en de effecten van zijn politieke en economische koers.

Het eerste kwartier ging het vooral over de economie. Een verbetering van de conjunctuur moet in 2015 plaatsvinden, dankzij het pacte de responsabilité, en maatregelen neergelegd in de wet Macron, die vanaf 26 januari in de Assemblée nationale behandeld zal worden en die ‘energie zal vrijmaken’, aldus Hollande.

Hoewel hij zijn eigen verantwoordelijkheid voor de werkloosheid onderkent, wil Hollande geen datum noemen voor de daling ervan, wat hij in 2013 en daarna in 2014 wel deed, met als argument: de werkloosheid kan niet dalen zolang de economische groei onder de 1% blijft. Na sociale maatregelen van overheidswege tegen de werkloosheid zoals de emplois d’avenir en le contrat de génération, richt François Hollande zich nu op de bedrijven voor het creëren van een duurzame werkgelegenheid. Ook zouden de regels met betrekking tot ontslagprocedures moeten worden versoepeld.

In 2015 en 2016 hoopt Hollande op een groei van 1% en zegt daar alles voor te zullen doen. Maar ook als hij daarin slaagt, is hij niet van plan om belastingverlaging door te voeren. Alleen als de groei zich ook in 2016 en 2017 voortzet, wordt er bekeken wat er gedaan kan worden met betrekking tot lastenverlaging. De president herinnert eraan dat de belastingen vanaf 2015 in elk geval niet zullen worden verhoogd. ‘Nu we de overheidsfinanciën hebben hersteld, is er geen reden om extra inspanningen aan de Fransen te vragen.’

Tevreden is hij over het feit dat zijn economische politiek kan leiden tot afspraken met de meest vervuilende landen, waaronder China. De president herinnert eraan dat hij zich heeft verbonden tot het sluiten van de kerncentrale van Fessenheim en geeft aan dat de procedures lopende zijn. Het geplande vliegveld in Notre-Dame-des-Landes acht hij niet in tegenspraak met milieubelangen, maar hij erkent dat het project niet van start kan gaan zo lang er nog beroepsprocedures lopen. Zodra deze achter de rug zijn en alle beroepen zijn afgewezen, zal het project gelanceerd worden, aldus Hollande.

Over Griekenland zegt de president dat het land zijn eigen toekomst zal mogen kiezen, maar zich wel aan gemaakte afspraken moet houden. Europa is onze bescherming, zo zegt hij. Het plan Juncker noemt hij een ‘belangrijke stap die gezet moet worden’. De president beweert ook dat de verhouding met Duitsland er een van openheid is. ‘Er worden dingen uitgesproken in het gemeenschappelijke belang van een sterker Europa’. Aanstaande zondag zullen Merkel en Hollande elkaar in Staatsburg ontmoeten.

De belasting op de financiële transacties moet voor 2017 in werking treden. De opbrengsten daarvan moeten vooral ten goede komen aan ‘groene’ fondsen.

Met betrekking tot de verdere buitenlandse politiek merkte Hollande op dat hij er spijt van heeft niet in Syrie te hebben ingegrepen. Hij wil net als Zweden en Duitsland de grenzen openen voor Syrische vluchtelingen en pleit voor een Europese politiek hierin. Over Rusland zegt hij dat de sancties kunnen worden beeindigd op voorwaarde dat er vooruitgang is in de kwestie oost-Oekraïne. Voor ingrijpen in Lybie is een internationaal akkoord nodig, aldus de president, die aangeeft dat Frankrijk in Mali belangrijk werk heeft gedaan.

Ook het onderwerp van het ‘levenseinde’ kwam ter sprake. Het is volgens Hollande altijd vooral zijn bedoeling geweest om het onderwerp aan reflectie te onderwerpen. Twee belangrijke vooruitgangen zijn geboekt: het is mogelijk om bij leven een aanwijzing op te stellen wat er gedaan moet worden als iemand onverdraaglijke behandelingen moet ondergaan om in leven te blijven, en verder is het nu mogelijk, onder bepaalde voorwaarden, om iemand in diepe staat van sedatie te brengen als er geen aanwijzingen opgesteld zijn.

Prioriteit blijven de jongeren van Frankrijk; vooral diegenen die het verste van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Ook zullen de scholen hervormd worden en wordt er een plan voor automatisering van scholen en van het land uitgevoerd. Het pacte de responsabilité moet bijdragen aan de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt.

Een van de redenen van de huidige staking van vrij gevestigde specialisten is het plan van de ‘tiers payant’ – een systeem waarbij de kosten van een consult niet meer door de patiënt hoeven te worden voorgeschoten. De wet zal dit voorjaar worden behandeld. Francois Hollande beloofde vanmorgen dat het systeem simpel zal blijven (waardoor vertraging van de vergoedingen aan de specialisten beperkt blijft – mk).

Commentaren op het interview variëren van ‘goed en strijdbaar’ in eigen PS-gelederen tot ‘oppervlakkig’. Zeker is dat Hollande een jaar tegemoet gaat waarin hij veel zal moeten uitleggen en tijdens de departementsverkiezingen dit voorjaar (22 en 29 maart) weer zal worden afgerekend op de houdbaarheid van zijn beloften.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account