Het ‘in dienst nemen’ van huishoudelijk hulp onaantrekkelijker gemaakt

Het ‘in dienst nemen’ van huishoudelijk hulp onaantrekkelijker gemaakt

tuinman2De ongeveer twee miljoen particuliere ‘werkgevers’ die huishoudelijke hulp ‘in dienst’ hebben, een student de kinderen laat helpen bij het huiswerk of een tuinman het gras laten maaien, konden tot nu toe op twee manieren hun zaakjes met de belastingdienst regelen: opgave van de werkelijk betaalde ‘salarissen’ of werken met een vaste heffing, het bekende forfait. In het eerste geval worden de sociale premies berekend op basis van de uitgekeerde beloning, in het tweede zijn de premies berekend op grond van het minimumloon de smic, ongeacht het aantal feitelijk gewerkte uren. In het laatste geval is de factuur van de ‘werkgever’ lager, maar een handicap voor de werker, wiens betaalde premies lager zijn en derhalve later ook zijn pensioen. Ook bij werkloosheidsuitkeringen ondervindt de dienstverlener nadeel. De Franse regering heeft besloten aan deze ongelijkheid een einde te maken door het forfait op te heffen per 1 januari. Het systeem zal echter niet worden geweigerd voor oudere of gehandicapte ‘werkgevers’. Op Facebook zijn inmiddels 16.000 particuliere werkgevers in het geweer gekomen. Zij noemen zich daar dindons (kalkoenen, figuurlijk domkoppen), in navolging van de pigeons (duiven, figuurlijk onnozele halzen), jonge ondernemers die op Facebook actie voeren tegen de belastingmaatregelen van de regering van president Hollande. De particuliere werkgevers vrezen een stijging van 25 tot 40% van de loonkosten en de ‘werknemers’ op hun beurt zijn bang hun baantjes te verliezen of vrezen dat hun bazen sjoemelen met de opgaven van het aantal gewerkte uren. De minister van Sociale Zaken zoekt naar een tussenoplossing door een korting in te voeren op de af te dragen sociale premies van 7%. En ook de belastingteruggave (crédit d’impôt) voor het laten werken van huishoudelijke krachten zal gehandhaafd blijven. Een particulier kan 50% van de betaalde ‘salarissen’ blijven terugontvangen. Het maximum van deze fiscale terugbetaling gaat echter terug van € 15.000 naar € 7500.
(30.10.12)

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account