Het Franse ziekenfonds gaat volgend jaar minder vergoeden

Assurance maladie2In 2014 mogen de kosten van het Franse ziekenfonds ondanks vergrijzing en nieuwe dure behandelingstechnieken niet meer dan met 2,4% toenemen. Om deze doelstelling te halen is de Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) met voorstellen gekomen om verder te bezuinigen op vergoedingen van medicijnen en chirurgische ingrepen. Sommige dure medicijnen zullen worden vergoed op basis van de prijs van generieke middelen, zoals Lucentis tegen netvliesveroudering en Crestor, een anticholesterolpil. De besparing zal hier € 750 miljoen zijn.

Ook gaat de kaasschaaf over de vergoedingen van generieke middelen, omdat deze over het algemeen nog te duur zijn in Frankrijk. De Franse gezondheidsdienst heeft een overzicht gegeven van de medicijnenverkoop in 2012 en constateert daarbij dat men nog gemiddeld 48 doosjes pillen per jaar per Franse inwoner laat verstrekken. Er is wel sprake van een lichte teruggang van de omzet in geld doordat de prijzen van de geneesmiddelen door een toenemend gebruik van generieke middelen aan het dalen zijn. Vorig jaar was 1 op de 4 verkochte medicijnen generiek, tegen 1 op 5 het jaar daarvoor. De totale geldomzet van geneesmiddelen daarlde daardoor 1,5% en kwam op € 27,2 miljard (€ 21,1 miljard via de apotheken en € 6,1 miljard in de ziekenhuizen). De verstrekking in de ziekenhuis neemt toe en die via de pharmaciens daalt iets.

Ook bloedverdunners en medische apparatuur voor suikerzieken en orthopedische hulpmiddelen zijn in vergelijking met omringende landen te duur. Een lagere vergoeding moet hier €150 miljoen opbrengen. Verder denkt de CNAM aan een beheersing van de remboursements van de kosten van de medische laboratoria. Er is met deze sector overleg gaande om de prijzen de komende drie jaar te stabiliseren en mogelijk ook te verlagen. Bovendien moet het overvloedige aantal onderzoeken worden beperkt. Mensen die geopereerd zijn voor een blindedarmontsteking of carpale tunnelsyndroom moeten veel sneller weer aan het werk gaan dan nu nog het geval is. Het terugdringen van het arbeidsverzuim bij deze situaties moet een besparing van € 70 miljoen opleveren. Nogal wat ziekenhuizen gaan systematisch te snel over op het uitvoeren van eenvoudige operaties zoals die van het carpaalsyndroom en de appendix. Deze ziekenhuizenmoeten, zo wil één van de 27 voorstellen, eerst via de arts van het ziekenfonds toestemming vragen. Ook wordt te snel overgegaan tot prostaatoperaties. Evenals het geval is bij de opsporingscontrole, moet ook een operatie niet meer worden uitgevoerd bij mannen van 75 jaar en ouder. De staaroperaties zouden geleidelijk aan goedkoper moeten worden. In Frankrijk zijn deze operaties ‘significant’ hoger dan in Duitsland of Engeland.

Pleidooi voor het doorbreken van het monopolie van apothekers

Ook van andere kanten komen voorstellen om de kosten te beperken. De Franse mededingingsautoriteit wil dat er een einde komt aan de monopoliepositie van de Franse apothekers bij de verkoop van receptloze middelen. Er zijn soms zeer grote verschillen in de prijzen van de medicijnen die niet door het ziekenfonds worden vergoed en nauwelijks bekend zijn bij de consumenten. Over het algemeen zijn de consumenten een kwart goedkoper uit bij een gedeeltelijke doorbreking van het monopolie, zoals in Italië is gebeurd, aldus de Autorité de la concurrence. Michel-Édouard Leclerc, baas van de groep Leclerc, die al geruime tijd strijd levert om in of bij zijn hypermarchés middelen te kunnen verkopen, meent dat uitvoering van het idee van de Autoriteit een aanzienlijke vooruitgang zou betekenen. Met België en Spanje is Frankrijk het laatste land dat weigert om de markt vrij te maken. Volgens de apothekers zijn de besparingen voor de consument die receptvrije artikelen kopen – gemiddeld voor € 58 per jaar – klein. In werkelijkheid zou het de Autoriteit gaan om het laten dalen van het overvloedige aantal apotheken en daarmee een verlaging van het medicijnengebruik. De overheid heeft inmiddels laten weten de verkoop op grote schaal van geneesmiddelen in supermarkten niet te zullen bevorderen. De farmaceutische industrie beschikt volgens de concurrentie-autoriteit over technieken om de introductie van generieke middelen af te remmen. Enkele weken geleden liep Sanofi een boete van € 40 miljoen op wegens het zwartmaken van de generieke produkten van zijn bloedverdunner Plavix.

Reageren kan op het forum

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account