‘Grootste leugenaars’ Veolia, Areva en Auchan

pinokkioDe diploma’s 2013 met de daarbij behorende prijs Pinocchio zijn uitgereikt aan de Franse ondernemingen Veolia (water), Areva (elektriciteit) en Auchan (supermarkten). Jaarlijks worden deze ‘prijzen’ toegekend door Amis de la Terre en andere niet-gouvernementele organisaties die daarmee ondernemingen aan de schandpaal nagelen die een loopje nemen met hun milieu- en sociale beleid. Ruim 41.000 Franse internetgebruikers hebben dit jaar gestemd.

De groep Veolia is terecht gewezen wegens zijn agressieve politiek bij het toeëigenen van terreinen, uitputtingsexploitatie en vernietiging van natuurlijke hulpbronnen in het bijzonder in ontwikkelingsgebieden (India vooral) bij de privatisering van waterbedrijven. Veolia is niet blij en meldt dat zij het mogelijk heeft gemaakt om in sommige gebieden een voor iedereen beschikbare watervoorziening heeft mogelijk gemaakt. Evenals in 2012 ontving ook dit jaar weer Areva (o.m. bouwer van kerncentrales en exploitant van uraniummijnen) een ‘onderscheiding’ wegens haar voorlichtingscampagne die omschreven kan worden als ‘de meest onjuiste en bedrieglijke’. Aanleiding is de opening van een museum op het terrein van een voormalige uraniummijn in Bessines (Haute-Vienne). Er wordt daar met geen woord gerept over de ‘ernstige sociale en milieugevolgen’ die deze winning in de gehele wereld blijven veroorzaken’, aldus de conclusie van Amis de la Terre. Ook hier ontkent Areva de aantijgingen en zegt met het museum Urêka juist helderheid te verschaffen over de uraniummijnbouw. In de categorie ‘Vuile handen, volle zakken’ ontving grootwinkelbedrijf Auchan een ‘onderscheiding’ wegens de weigering haar verantwoordelijkheid te nemen bij de schadeloosstelling van de slachtoffers bij de instorting van textielfabrieken in Bangladesh. Daar werden veel producten via informele uitbesteding voor de Franse nummer twee van de supermarkten vervaardigd. Er vielen daarbij  1133 doden.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account