Grondige belastinghervorming op til

Ayrault5Als het aan premier Jean-Marc Ayrault ligt, zal zijn door Hollande geïnspireerde plan om het Franse belastingsysteem grondig te hervormen, het belangrijkste wapenfeit worden van het nog tot 2017 durende bewind van zijn patroon François Hollande, president van de Republiek. Hij denkt nog drie jaar de tijd nodig te hebben om zijn huzarenstuk af te maken. De sociale belasting CSG zou moeten worden samengevoegd met de inkomstenbelasting en de heffing van deze uitgebreidere belasting zal maandelijks gebeuren via inhouding op het salaris.

Deze bronheffing is bij Nederlanders de gewoonste zaak van de wereld, maar Frankrijk kent deze vorm van loonheffing niet. De Fransen die inkomstenbelasting moeten betalen, doen dat nu nog één keer per jaar na de aangifte. Al jaren wordt erover gesproken om de CSG Contribution Sociale Généralisée, die al wel maandelijks wordt geïnd, te laten fuseren met de IB (IR in het Frans, impôt sur le revenu, opbrengst € 50 miljard). De CSG  is voor de Fransen een vorm van belasting en wordt door Nederlanders die in Frankrijk belastingplichtig zijn ook als een sociale heffing beschouwd. De CSG dient om de sociale bescherming mee te financieren. In 2012 werd daarmee € 90 miljard opgehaald. Zij wordt geheven op inkomsten uit arbeid (7,5%), op de meeste uitkeringen (6,2%), op pensioenen hoger dan € 15.376 per koppel (6,6%) en op beleggingsinkomsten (8,2%). Gepensioneerde Nederlanders kunnen de in Nederland afgedragen bijdragen aan het CVZ in mindering brengen op hun Franse belastingaangifte en betalen in Frankrijk niet de Franse prélèvements sociaux. Althans, dat is de gangbare praktijk. Er zijn hier en daar ijverige Franse belastinginspecteurs die niettemin van Nederlanders één of meer van de Franse sociale heffingen verlangen.

Ayrault ziet aan de samenvoeging van IR en CSG voordelen. Het wordt er simpeler op en belastingbetalers kunnen door de maandelijkse betaling de schokken opvangen van een eenmalige aanslag en bij veranderingen in de inkomenssituatie. Bij de eerste enquêtes over de voorstellen werd al duidelijk dat de helft van de Fransen vreest dat de fiscale hervorming zal leiden tot een verhoging van de belastingen, hoewel 54% wel voorstander is van de nieuwe aanpak. Bij een heffing aan de bron zullen de werkgevers op de hoogte raken van de fiscale omstandigheden van hun personeel. Niet iedereen is daar blij mee, zoals o.a. de Franse Algemene rekenkamer die vreest dat werkgevers rekening gaan houden met hun salarispolitiek als zij over fiscale informatie van hun werknemers beschikken.

Reageren kan op het forum

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account