Gerommel met de btw zou de Franse schatkist € 32 miljard kosten

Conceprt pictures | Images conceptuellesJaarlijks loopt de Franse schatkist € 32 miljard mis aan btw-opbrengsten, zo blijkt uit de onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Het Franse ministerie bestrijdt de bevindingen van deze studie, die meldt dat fraude, lagere opbrengsten door de crisis, fiscale slimmigheidjes, ondoelmatige incasso en statistische fouten het gat zouden hebben doen ontstaan.

Enkele van de genoemde oorzaken spelen ook bij het missen van btw-gelden in andere Europese landen, zoals Italië en Duitsland die ook verbaasd zijn over de enorme verliezen die zij zouden oplopen bij de inning van de btw. In de gehele EU zou het gemis aan opbrengsten uitkomen op € 193 miljard. Verhoudingsgewijs zijn landen als Roemenië, Griekenland en Letland het zwaarst getroffen door het verschijnsel. Maar de vier grootste landen vertegenwoordigen samen meer dan de helft van de niet ontvangen opbrengsten: Duitsland € 27 miljard, Frankrijk € 32 miljard, Engeland € 19,5 miljard en Italië € 36 miljard. Voor Frankrijk zou het mislopen van de btw bijna een vijfde zijn van de totale potentiële btw-opbrengst, geraamd op € 172 miljard in 2011. De Franse minister van Financiën houdt het volgens zijn berekening op een tekort van € 10 miljard per jaar, ongeveer evenveel  als de fraude bij de vennootschapsbelasting.

©2019 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account