Fransen zijn niet van die zwartwerkers

zwart werkOndanks de nogal vaak geuite zelfkritiek van de Fransen over het kwaad van het zwart werken, blijkt uit Duits onderzoek dat de werkers in Frankrijk zich op dit terrein gunstig onderscheiden van bijvoorbeeld de Duitsers en de Scandinaviërs. Binnen de landen van de OESO komt het zwart werken (niet afdragen van belastingen en sociale premies) het meest voor in Griekenland; een kwart van de binnenlandse productie bij de Hellenen geschiedt sans facture. Tweede is Italië met 21% zwart werk binnen de nationale economie, gevolgd door Portugal (19%) en Spanje (18%). Maar de Zweden, Finnen, Noren, Duitsers en Denen passen het systeem evenzeer ruim toe: gemiddeld 12% van de binnenlandse productie wordt niet gemeld bij de belastingdiensten. Frankrijk steekt met een percentage van 10 vrij gunstig af en staat op ongeveer gelijke voet met Engeland, Australië en Nederland. De braafste jongetjes van de klas zijn de Verenigde Staten en Zwitersland met een percentage lager dan 7 van het bruto binnenlands product. Volgens de onderzoekers komt Frankrijk relatief gunstig uit de bus dankzij het straffe belastingregime en de controle op met name de btw-afdrachten. Ook hebben de verlaging van de btw op woningverbetering en de fiscaal gunstige regeling bij het laten werken van personeel in huis, het zwart werken aanzienlijk teruggedrongen.

©2020 Communities Abroad  |  infofrankrijk.com

DISCLAIMER

Login

of    

Forgot your details?

Create Account